Terminal płatniczy a kasa fiskalna – przepisy w 2022

Blog featured image

Za rejestrowanie płatności konsumentów odpowiada kasa fiskalna, a terminal płatniczy jest narzędziem przyjmowania wpłat w formie bezgotówkowej. Rok 2022 za sprawą Polskiego Ładu miał nieść ze sobą zmiany w przepisach, które nakładałyby na przedsiębiorców korzystających z kas fiskalnych online obowiązek połączenia z nimi terminala płatniczego. Czy tak się jednak stało?

Podstawa prawna nakładająca na przedsiębiorców obowiązek integracji kasy fiskalnej z terminalem płatniczym w 2022 r.

Podstawą prawną zmian przepisów jest ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Cały dokument liczy 140 stron. Nas interesuje jednak najbardziej zapis mówiący o obowiązku integracji kas fiskalnych online z terminalami płatniczymi.

Przepis ten mówi, że jeżeli mamy kasę fiskalną online, to musimy ją powiązać z terminalem płatniczym. W takim przypadku płatność za produkt lub usługę za pomocą terminala płatniczego musi się wiązać z automatycznym wygenerowaniem paragonu z kasy fiskalnej. Wymaga to zatem skonfigurowania w odpowiedni sposób posiadanego oprogramowania kasy fiskalnej oraz terminala płatniczego.

Zgodnie z nowymi przepisami od 1 lipca 2022 r. brak połączenia terminala płatniczego z kasą fiskalną online miał skończyć się dotkliwą karą. Przedsiębiorcy, którzy nie zdążyliby z taką integracją, musieliby się liczyć z sankcją w wysokości 5000 zł. Oprócz tego firma mogłaby być pozbawiona prawa do zwrotu podatku VAT w terminie 25 dni i do rozliczenia podatku VAT kwartalnie.

Kasa fiskalna a terminal w 2022 – odroczenie obowiązku integracji

Wejście w życie nowych przepisów dotyczących integracji terminali płatniczych z kasą fiskalną online zostało jednak odroczone, i to aż do 1 stycznia 2025 r. Ministerstwo Finansów poinformowało bowiem w specjalnym komunikacie o tym, że wielu przedsiębiorców ma z tym problem ze względu na problemy techniczne związane z integracją kas fiskalnych z terminalami płatniczymi. W większości przypadków dostawcy oprogramowania, które jest połączone z kasą fiskalną, nie są bowiem w stanie zintegrować go z urządzeniami płatniczymi dostarczanymi przez banki i agentów rozliczeniowych. W okresie przejściowym planowane jest ustalenie zastępczej formy raportowania o płatnościach bezgotówkowych. Pomysł Ministerstwa Finansów powinniśmy poznać w ciągu kilku najbliższych tygodni.