Pracownicy rozmawiający na temat dyrektywy Omnibus

Dyrektywa Omnibus - lepsza ochrona konsumentów, dodatkowe obowiązki przedsiębiorców

Autorzy: Natalia Zawadzka, Paweł Tobiczyk - Kancelaria Prawna Maruta Wachta sp. k.

Z początkiem stycznia 2023 r. wejdą w życie istotne zmiany w przepisach konsumenckich. Wynika to z konieczności dostosowania krajowych regulacji prawnych do wymogów trzech unijnych dyrektyw: Omnibus, cyfrowej i towarowej. Przepisy nakładają nowe obowiązki na przedsiębiorców, którzy oferują usługi i towary konsumentom. Dotyczy to zarówno e-sklepów oraz platform marketplace, jak i tradycyjnych sprzedawców detalicznych (w pewnym zakresie, np. informowania o obniżkach cen czy rękojmi za sprzedane towary).

Przedsiębiorcy powinni szybko podjąć niezbędne działania, aby dostosować swój biznes do nowych wymagań i uniknąć poważnych kar finansowych. Niedostosowanie się do nowych regulacji może skutkować naruszeniem zbiorowych interesów konsumentów, co grozi karami w wysokości do 10% rocznego obrotu lub 2 mln euro.

Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje na temat nowych obowiązków oraz kroków, które należy podjąć, aby spełnić nowe wymagania. 

Procentowe obniżki cen na czerwonych kafelkach

Nowe zasady informowania o obniżkach cen

Kiedy informować o przecenach i promocjach? Jak to robić?

true
Więcej
Laptop z wyświetloną informacją o zasadach zamieszczania opinii na stronach internetowych

Informowanie o zasadach zamieszczania opinii

Czy informować o zasadach zamieszczania opinii o produktach? Jak to robić?

true
Więcej
Smartfon, na którym widać informacje o ujawnieniu przez przedsiębiorcę płatnej reklamy w związku z wprowadzeniem dyrektywy Omnibus

Dodatkowe obowiązki informacyjne

Jakie dodatkowe informacje trzeba przekazać kupującemu? Jak zrobić to skutecznie?

true
Więcej
Osoba, która robi zakupy na platformie marketplace, wiedząc, że nowe przepisy wprowadzone przez dyrektywę Omnibus chronią ją przed nieuczciwymi praktykami sprzedawców

Dodatkowe obowiązki marketplace’ów

Jakie specyficzne wymogi dotyczą internetowych platform handlowych (marketplace’ów)?

true
Więcej
Tablet, na którym widać informacje o ujawnieniu przez przedsiębiorcę płatnej reklamy w związku z wprowadzeniem dyrektywy Omnibus

Plasowanie i ujawnianie płatnej reklamy

Czy można wpływać na kolejność wyświetlania wyników wyszukiwania? Jakie wymogi trzeba spełnić?

true
Więcej
Osoba czyta o zmianach dotyczących uprawnień reklamacyjnych konsumenta po wprowadzeniu dyrektywy Omnibus

Zmiany w uprawnieniach reklamacyjnych konsumenta

Jakie zmiany w obsłudze posprzedażowej trzeba wprowadzić od stycznia 2023 r.?

true
Więcej
Laptop, na którego ekranie wyświetla się film o nowych wymogach dla usług cyfrowych

Nowe wymogi dla tzw. usług cyfrowych

Czym jest usługa cyfrowa? Jakie wymagania wiążą się ze sprzedażą takich usług?

true
Więcej

Dodatkowe obowiązki informacyjne związane z wprowadzeniem dyrektywy Omnibus

Oprócz obowiązków informacyjnych w konkretnych obszarach, takich jak ceny czy opinie, przedsiębiorcy są teraz objęci kilkoma dodatkowymi wymogami dotyczącymi przekazywania informacji klientom. Jednym z nich jest obowiązek przedstawienia danych o przedsiębiorstwie (m.in. adres i numer telefonu), a także o innych środkach komunikacji online wykorzystywanych przez firmę. W przypadku produktów cyfrowych dochodzi także obowiązek informowania o ich funkcjonalności, kompatybilności i interoperacyjności. Dodatkowo przedsiębiorcy muszą przekazać klientom informacje o indywidualnym dostosowywaniu ofert na podstawie historii lub preferencji zakupowych.

Co grozi za niedostosowanie się do dyrektywy Omnibus?

Niestosowanie się do dyrektywy Omnibus i innych nowych regulacji wiąże się z dotkliwymi konsekwencjami dla przedsiębiorców. Poszczególne kraje Unii Europejskiej mogą wprowadzać własne zasady karania niezgodności z przepisami. W przypadku Polski UOKiK zapowiedział następujące kary:

  • 20 tys. zł za naruszenie wymagań nowych dyrektyw,
  • do 40 tys. zł za trzykrotne naruszenie w ciągu roku,
  • do 10% obrotu z poprzedniego roku dla przedsiębiorstwa i do 2 mln na osobę zarządzającą, gdy stwierdzone zostanie stosowanie praktyk naruszających zbiorowy interes konsumentów.

Ważne:

Strona ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi doradztwa podatkowego. W przypadku wątpliwości co do interpretacji oraz stosowania zamieszczonych na niej informacji rekomendujemy zasięgnięcie opinii profesjonalnego podmiot, świadczącego usługi w zakresie doradztwa podatkowego.

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o., nie jest podmiotem uprawnionym do udzielania informacji dotyczących sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego.

Poznaj eService

produkty-i-uslugi

Oferta

Bezpieczenstwo i jakość usług

Bezpieczeństwo i jakość usług

platnosci-2-1

Płatności mobilne - BLIK