klient w biurze eService

Zmiana danych

Zmiana danych firmy możliwa jest przez Portal Klienta. W tym celu prosimy zalogować się do Portalu Klienta https://portal.eservice.pl/ i postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Wybrać zakładkę "Moje Dane".
 2. Wybrać przycisk [POBIERZ AKTUALNE DANE], który znajduje się w prawym górnym rogu strony.
 3. W celu potwierdzenia zmian wybrać [ZAPISZ ZMIANY].
 4. Jeśli dane wyświetlone w Portalu nadal są nieaktualne należy wybrać przycisk [EDYCJA], który jest widoczny w prawym górnym rogu strony.
 5. Skasować nieaktualne dane i wprowadzić poprawne.
 6. Dodać dokument potwierdzający aktualne dane firmy poprzez wybranie przycisku [Dodaj załączniki], który znajduje się na dole strony.
 7. Wybrać przycisk [ZAPISZ ZMIANY], który znajduje się w prawym górnym rogu strony.

Dyspozycję można przesłać również w formie pisemnej na adres: eService Sp. z o.o., ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa lub jako skan pisma w załączniku, na adres: rejestrator@eservice.com.pl

Zmiana numeru rachunku bankowego możliwa jest przez Portal Klienta. W tym celu prosimy zalogować się do Portalu Klienta https://portal.eservice.pl/ i postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Wybrać zakładkę "Moje terminale".
 2. Wybrać przycisk [EDYTUJ DANE PUNKTU], który znajduje się w prawym górnym rogu strony.
 3. Skasować i wprowadzić nowy rachunek bankowy w polu rachunek bankowy.
 4. Wybrać przycisk [ZAPISZ], który znajduje się w prawym górnym rogu strony.
 5. Wprowadzić kod autoryzacyjny, który został wysłany na telefon osoby wskazanej do reprezentowania firmy i wybrać [POTWIERDŹ KOD].

Zmiana może zostać wprowadzona również na podstawie dyspozycji pisemnej opatrzonej podpisem zgodnym z umową przesłaną w oryginale na adres: eService Sp. z o.o. ul. Jana Olbrachta 94 01-102 Warszawa.

Zmiana adresu posadowienia oraz nazwy punktu możliwa jest przez Portal Klienta. W tym celu prosimy zalogować się do Portalu Klienta https://portal.eservice.pl/ i postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

 1. Wybrać zakładkę "Moje terminale".
 2. Wybrać "Edytuj dane punktu".
 3. W dolnej części strony wybrać przycisk [AKTUALIZUJ DANE] i wprowadzić nowy adres.
 4. Aby potwierdzić zmiany prosimy wybrać [ZAPISZ ZMIANY].

Dyspozycję można przesłać również w formie pisemnej na adres: eService Sp. z o.o., ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa lub jako skan pisma w załączniku na adres: rejestrator@eservice.com.pl

Zmiana danych Reprezentanta firmy możliwa jest na podstawie dyspozycji pisemnej z podpisem zgodnym z umową przesłanej w oryginale na adres: eService Sp. z o.o., ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszymi doradcami przez telefon, chat lub formularz. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Poznaj eService

Zarzad i struktura

Zarząd i struktura

Produkty i uslugi

Oferta

platnosci-2

Płatności internetowe