klient w biurze eService

Rzecznik klienta

Zadowolenie naszych Klientów i wysoka jakość obsługi są jednymi z podstawowych priorytetów jakimi kierujemy się w naszych codziennych działaniach. Dążąc do zapewnienia naszym klientom nowoczesnych i niezawodnych usług oraz wszechstronnego, całodobowego wsparcia nie zapominamy, że nawet najlepszym zdarzają się sytuacje, które wymagają niestandardowego potraktowania.

Mając te świadomość i będąc odpowiedzialnym partnerem biznesowym, jako pierwszy agent rozliczeniowy w Polsce powołaliśmy Rzecznika Klienta.

Głównym zadaniem Rzecznika Klienta jest reprezentowanie Państwa interesów i pełnienie roli instancji odwoławczej w przypadkach, w których sposób rozpatrzenia Państwa wniosku nie uwzględnia wszystkich okoliczności i czynników, jakie powinny zostać wzięte pod uwagę.

Aby sprawnie i skutecznie zając się wnioskami zgłaszanymi do Rzecznika Klienta, prosimy o zastosowanie się do kilku prostych zasad, które przypominamy poniżej:

  • Zgłaszane wnioski powinny dotyczyć sugestii usprawniających procesy obsługi Klientów lub innych wniosków rozpatrzonych poprzednio przez eService, które otrzymały niesatysfakcjonującą Państwa odpowiedź.

Co warto wiedzieć przed złożeniem wniosku? 

  • Korespondencja dotycząca wniosku powinna stanowić odwołanie od wydanej decyzji i zawierać opis okoliczności sprawy, argumenty na poparcie zgłaszanych żądań oraz informację o oczekiwanym sposobie rozpatrzenia danego wniosku.
  • Do zgłoszenia należy dołączyć dane identyfikacyjne Klienta.

Jak złożyć wniosek do Rzecznika?

  • Za pomocą poczty elektronicznej kierowanej na adres: rzecznik.klienta@eservice.com.pl.
  • Za pomocą poczty tradycyjnej kierowanej na adres: eService Sp. z o.o., ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, z dopiskiem „Rzecznik Klienta”.
  • Za pomocą formularza:

Poznaj eService

bezpieczenstwo-i-jakosc-uslug

Bezpieczeństwo i jakość usług

produkty-i-uslugi

Oferta

zarzad-i-struktura-1

Zarząd i struktura spółki