zasady świadczenia usług DCC

Nowe zasady świadczenia usług DCC (Dynamic Currency Conversion) - nowelizacja europejskich regulacji prawnych.

Od 19 kwietnia 2020 r., obowiązują nowe zasady świadczenia usług DCC (Dynamic Currency Conversion), określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2019/518 z dnia 19 marca 2019 (EU DCC Regulation).

Kogo i czego dotyczą nowe zasady?

Nowe zasady wynikają z obowiązujących regulacji prawnych. Mają charakter obligatoryjny, co oznacza, że dotyczą wszystkich podmiotów biorących udział w świadczeniu usługi DCC na terenie Unii Europejskiej. Obejmują organizacje płatnicze, agentów rozliczeniowych oraz wszystkich dostawców usługi DCC i sprzedawców oferujących ją klientom detalicznym – użytkownikom kart płatniczych.

Co się zmieniło?

Przepisy związane z EU DCC Regulation wprowadziły ściśle określone wymagania dotyczące sposobu realizacji usług DCC. Wśród najważniejszych wymienić należy:

  • Zmiany w zakresie wyglądu i treści komunikatów prezentowanych na ekranach terminali, na poszczególnych etapach realizowanej transakcji.
  • Zmiany w treści potwierdzeń, drukowanych dla płatności kartowych wykonywanych w walutach obcych (innych niż PLN).
  • Zmiany sposobu prezentacji opłaty, która będzie wyrażona w wartości procentowej wynikającej z przyrównania kursu eService do kursu bazowego euro (EUR) publikowanego każdego dnia przez Europejski Bank Centralny.

Jak dostosować terminale i systemy kasowe do obowiązujących zasad?

W terminalach i systemach będących własnością eService, wszystkie konieczne zmiany zostały automatycznie wprowadzone przed terminem wejścia w życie nowych przepisów. Nie wymagają one żadnych działań technicznych ze strony użytkowników – najemców terminali.

W przypadku klientów eService korzystających z systemów, w których wyświetlane komunikaty lub wydruki są generowane przez urządzenia i oprogramowanie niebędące własnością eService, obowiązek wdrożenia koniecznych zmian spoczywa na użytkowniku systemu oraz dostawcach stosowanych przez niego rozwiązań (np. systemu kasowego). Z myślą o ułatwieniu i usprawnieniu procesu wdrażania niezbędnych zmian, klienci Ci oraz obsługujący ich dostawcy rozwiązań kasowych mogą skorzystać z rozwiązań opracowanych i rekomendowanych przez eService.

Czym są rozwiązania rekomendowane przez eService i w jaki sposób z nich skorzystać?

Specjaliści eService opracowali zbiory gotowych rozwiązań zgodnych z wymaganiami zawartymi w nowych przepisach europejskich i wymaganiach organizacji płatniczych. Zawierają one m.in. przykłady wydruków niezbędnych do obsługi transakcji DCC oraz rekomendowany wygląd ekranów terminalowych prezentujących treść i układ komunikatów pojawiających się na poszczególnych etapach obsługi transakcji.

Przygotowane przez eService propozycje zostały pomyślnie zweryfikowane pod względem zgodności z wymogami formalnymi, a projekty ekranów zostały wysoko ocenione przez klientów – użytkowników kart, którzy testowali je w ramach badań UX.

Informacje o możliwości bezpłatnego skorzystania z rozwiązań eService umożliwiających szybkie i sprawne dostosowanie systemów do nowych wymagań EU DCC Regulation zostały już przekazane firmom dostarczającym systemy dla naszych Klientów. Prosimy o kontakt w tej sprawie z Państwa dostawcą.

W przypadku pozostałych pytań prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszymi konsultantami pod numerem telefonu: +48 22 533 22 22.

INFORMACJE DLA SPRZEDAWCÓW - do pobrania

Najważniejsze informacje o zmianach, jakie zaszły w przepisach oraz aktualnych zaleceniach w zakresie sposobu obsługi klientów, znajdą Państwo w ulotce, którą przygotowaliśmy z myślą o sprzedawcach obsługujących terminale.

Można ją pobrać tutaj: 

DCC - Nowe zasady obsługi - w wersji do druku na własnej drukarce

DCC - Nowe zasady obsługi drukarnia - w wersji do profesjonalnych wydruków.

Ulotki w innych wersjach językowych można pobrać tutaj

Poznaj eService

strefa klienta

Strefa klienta

Informacje dla akceptanta

Informacje dla akceptanta

bezpieczenstwo i jakosc uslug

Bezpieczeństwo i jakość usług