klient w biurze eService

Obsługa reklamacji

Reklamację można złożyć:

 • Telefonicznie – za pośrednictwem Centrum Obsługi Akceptanta (COA)
 • Pocztą elektroniczną – wysyłając wiadomość na adres: rejestrator@eservice.com.pl
 • Listownie – przesyłając zgłoszenie na adres korespondencyjny eService ( ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa)
 • W siedzibie eService – ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa (w formie ustnej lub pisemnej)

Odpowiedź na reklamację można otrzymać za pośrednictwem jednego z poniższych kanałów kontaktu:

 • Listownie – odpowiedź zostaje przesłana pisemnie na adres korespondencyjny Akceptanta
 • Pocztą elektroniczną – odpowiedź zostaje przesłana na adres email Akceptanta (na jego wniosek)
 • W formie wiadomości SMS – odpowiedź zostaje przesłana na wskazany przez Akceptanta nr telefonu
 • Za pośrednictwem usługi umożliwiającej przy użyciu sieci Internet dostęp do informacji wynikających ze współpracy Akceptanta z eService w ramach zawartej umowy („Usługa Ekspres Informacji Finansowej – EIF”)

Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, zaś odpowiedź na Reklamacje będzie udzielona nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Reklamacji, a w przypadku Reklamacji dotyczącej praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez dostawcę usług płatniczych) – nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania Reklamacji.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, termin ten może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, a w przypadku Reklamacji dotyczącej praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez dostawcę usług płatniczych) – nie więcej jednak niż do 35 dni roboczych od dnia otrzymania Reklamacji.

O przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi Akceptant zostanie poinformowany.

O ile to możliwe proszę skontaktować się z Okazicielem Karty i za pośrednictwem terminala wykonać transakcję na właściwą kwotę.

Jeżeli nie uda się skontaktować z Okazicielem Karty można zgłosić do eService prośbę o wyrównanie kwoty transakcji. W tym celu należy zalogować się do Portalu Klienta https://portal.eservice.pl/.

W celu złożenia wniosku o korektę rozliczenia transakcji należy:

 1. Wybrać zakładkę Transakcje
 2. Odszukać transakcję, której dotyczy zgłoszenie.
 3. Wybrać przycisk zgłoszenie.
 4. Wybrać z listy rozwijanej typ zgłoszenia – błąd kasjerski
 5. Wybrać z listy rozwijanej rodzaj wniosku (zwrot, dociążenie, sprzedaż).
 6. Wpisać kwotę reklamacji
 7. Uzupełnić pole uwagi dodatkowe
 8. Zaznaczyć checkbox
  • Czy potwierdzasz poprawność danych
  • W przypadku reklamacji ze strony posiadacza karty, wyrażam zgodę na pokrycie reklamowanej kwoty transakcji
 9. Wybrać opcję Wyślij Zgłoszenie
 1.  

W przypadku wniosku o dociążenie należy załączyć kopie paragonu fiskalnego.

Sprzedaż - zgłoszenie tego typu należy zarejestrować, jeśli transakcja została omyłkowo unieważniona przez kasjera.

Zwrot - zgłoszenia tego typu należy zarejestrować, jeśli konto okaziciela karty zostało obciążone zbyt wysoka kwotą, a Akceptant nie posiada możliwości dokonania transakcji zwrotu poprzez terminal płatniczy.

Dociążenie - zgłoszenie tego typu dotyczy transakcji w przypadku, gdy kasjer wykonał na terminalu transakcję na niższą kwotę niż kwota wynikająca z paragonu fiskalnego. eService zwraca się do banku okaziciela karty z prośbą o dociążenie konta posiadacza karty. Czas rozpatrzenia takiego zgłoszenia wynosi do 30 dni.

Uwaga, w przypadku tego typu zgłoszenia należy pamiętać o załączeniu wydruku paragonu z kasy fiskalnej do danej transakcji.

W takim przypadku należy zgłosić pisemną reklamację. W tym celu należy pobrać, wypełnić i odesłać odpowiedni formularz.

Pobierz

Wypełniony formularz należy wysłać na adres rejestrator@eservice.com.pl

Jeżeli wydruk został prawidłowo wydrukowany i kod doładowujący jest dostępny, użytkownik telefonu, którego konto nie zostało doładowane powinien zgłosić reklamację do operatora sieci komórkowej z którego usług korzysta.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszymi doradcami przez telefon, chat lub formularz. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Poznaj eService

Zarzad i struktura

Zarząd i struktura

Produkty i uslugi

Oferta

platnosci-2

Płatności mobilne - BLIK