03_Kariera

Ulga na zakup terminala płatniczego

Przedsiębiorcy, którzy nabędą (kupią lub wydzierżawią) terminal płatniczy służący do obsługi transakcji płatniczych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, mogą skorzystać z ulgi podatkowej mającej na celu rekompensatę związanych z tym kosztów.

Ulga przewiduje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na:
 •  nabycie terminala płatniczego
 • opłat za wynajem terminala płatniczego
 • prowizji naliczanych za obsługę transakcji płatniczych realizowanych za pomocą terminala.

Ulga na nabycie i obsługę terminala płatniczego jest przeznaczona dla przedsiębiorców:

 • opodatkowanych według skali podatkowej (PIT-36)
 • opodatkowanych podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8).
Obliczenia - dłoń z ołówkiem i kalkulator

Wartość przysługującej ulgi jest uzależniona od warunków jakie spełnia podatnik:

 • W przypadku podatników zwolnionych z obowiązku rejestrowania przychodów przy użyciu kas rejestrujących (prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i uzyskujących obroty o wartości poniżej
  20 000 zł rocznie), w roku podatkowym odliczeniu od podstawy opodatkowania podlega kwota maksymalnie 2 500 zł.
 • Podatnicy VAT spełniający definicję małego podatnika VAT (przychód ze sprzedaży poniżej 2 000 000 zł rocznie), mogą odliczyć od podatku VAT kwotę odpowiadającą 200% poniesionych wydatków na nabycie i obsługę terminala płatniczego, ale nie więcej niż
  2 000 zł.
 • Pozostali podatnicy uprawnieni do skorzystania z ulgi, w jednym roku podatkowym mogą odliczyć od podstawy opodatkowania - maksymalnie 1 000 zł.

Prawo do odliczenia ulgi przysługuje w roku podatkowym, w którym podatnik umożliwił płatności za pośrednictwem terminala płatniczego i w następnym roku. Oznacza to, że prawo do ulgi przysługuje przez 2 lata podatkowe.

Jeżeli przedsiębiorca poniesie wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych w roku 2022, to prawo do ulgi będzie mu przysługiwało w rozliczeniu za rok 2022 i 2023. Wydatki poniesione w 2022 roku odliczy od podatku w zeznaniu składanym za 2022 rok, a wydatki poniesione w 2023 roku – w zeznaniu składanym za 2023 rok. Jeżeli podstawa obliczenia podatku w danym roku będzie niższa niż przysługująca kwota ulgi, to nieodliczoną część poniesionych wydatków podatnik będzie mógł odliczyć w zeznaniach składanych za kolejne lata - maksymalnie przez 6 lat. 

Ulga dla podatników korzystających
z programów wsparcia obrotu bezgotówkowego

Podatnik, który zapewnił możliwość przyjmowania płatności za pomocą terminala płatniczego, korzystając przy tym z programów finansujących zwrot wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego, wydatki na udostępnienie płatności za pomocą terminala, odlicza w roku podatkowym, w którym zaprzestał korzystania z programów finansujących wspomniany zwrot wydatków i w roku następującym po tym roku.

Przykład:

 • Przedsiębiorca korzysta z dofinansowania terminala w programie Polska Bezgotówkowa w okresie od 1 marca 2022 do 28 lutego 2023.
 • Prawo do ulgi podatkowej przysługuje mu po zakończeniu ww. okresu, czyli od marca 2023 roku do grudnia 2024 roku.
Polska Bezgotowkowa Logotyp

Strona ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi doradztwa podatkowego. W przypadku wątpliwości co do interpretacji oraz stosowania zamieszczonych na niej informacji rekomendujemy zasięgniecie opinii profesjonalnego podmiotu, świadczącego usługi w zakresie doradztwa podatkowego.
Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o., nie jest podmiotem uprawnionym do udzielania informacji dotyczących sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego.

Poznaj eService

strefa-klienta

Strefa klienta

produkty-i-uslugi-1

Oferta

bezpieczenstwo-i-jakosc-uslug-3

Bezpieczeństwo i jakość usług