Pracownicy rozmawiają na temat dodatkowych obowiązkach informacyjnych wprowadzonych przez dyrektywę Omnibus

Obowiązki informacyjne związane z wprowadzeniem dyrektywy Omnibus

Co się zmienia

Poza specyficznymi wymogami, które dotyczą informowania o obniżkach cen informowania o zasadach zamieszczania opinii oraz plasowania i ujawniania płatnej reklamy, przedsiębiorcy mają obowiązek przekazać konsumentom szereg dodatkowych informacji, które dotychczas nie były obowiązkowe. Obejmuje to kilka obszarów.

Po pierwsze, trzeba przekazać zestaw informacji identyfikujących przedsiębiorcę, czyli: adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, dzięki którym konsument może szybko i efektywnie skontaktować się z przedsiębiorcą. Przepisy przewidują także obowiązek informowania o innych środkach komunikacji online, jeśli przedsiębiorca je dodatkowo udostępnia. Stosowane środki komunikacji powinny:

 • gwarantować zachowanie pisemnej korespondencji konsumenta z przedsiębiorcą, w tym jej daty i godziny,
 • spełniać wymogi trwałego nośnika,
 • umożliwiać konsumentowi szybki i efektywny kontakt z przedsiębiorcą.

 

Laptop, na którego ekranie są widoczne nowe obowiązki informacyjne wymagane do zakomunikowania przez przedsiębiorców w związku z wprowadzeniem dyrektywy Omnibus
Wątpliwości budzi kategoryczne przesądzenie o obowiązku podania numeru telefonu i adresu e-mail jako kanałów zapewniających szybką i efektywną komunikację. Do tej pory trzeba je było podawać, tylko gdy przedsiębiorca je udostępniał. W dobie transformacji cyfrowej wielu przedsiębiorców zrezygnowało więc z komunikacji telefonicznej na rzecz nowocześniejszych i mniej kosztownych kanałów, takich jak czaty internetowe.
Kobieta stojąca przed tablicą, na której są rozpisane najważniejsze obowiązki informacyjne wymagane do zakomunikowania przez przedsiębiorców w związku z wprowadzeniem dyrektywy Omnibus

Po drugie, w przypadku towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych i usług cyfrowych pojawia się obowiązek informowania o:

 • ich funkcji,
 • mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony,
 • ich kompatybilności (czyli zdolności współdziałania ze sprzętem lub oprogramowaniem, które zazwyczaj służą do korzystania z towarów, treści lub usług tego samego rodzaju) oraz ich interoperacyjności (zdolności współdziałania z innym sprzętem lub oprogramowaniem) w zakresie, w jakim mogą one mieć znaczenie dla użytkownika.
Dodatkowo wprowadzono obowiązek informowania o indywidualnym dostosowaniu ceny na podstawie historii lub preferencji zakupowych, jeśli przedsiębiorca stosuje rozwiązania, które automatycznie analizują zachowania konsumenta (rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji). Trzeba też informować o odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową, której wymaga prawo.

Kto będzie miał nowe obowiązki

Nowe obowiązki informacyjne dotyczą wszystkich przedsiębiorców, którzy sprzedają towary lub usługi konsumentom na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Co w praktyce trzeba zrobić

Wymagane informacje trzeba przekazać najpóźniej w chwili, gdy konsument wyrazi wolę zawarcia umowy. Trzeba to zrobić w sposób jasny i zrozumiały, przepisy nie określają jednak formy przekazania informacji. Kluczowa jest skuteczność i możliwość wykazania organom, które mogą kontrolować sposób realizacji obowiązków, że konsument miał rzeczywistą możliwość zapoznać się z informacjami. W praktyce najczęściej dodatkowe obowiązki realizuje się w formie:

 • postanowień zawartych w regulaminach serwisu lub aplikacji,
 • informacji w sekcji „Kontakt”, „O nas” lub podobnej,
 • komunikacji typu push, pop-upów itp.

Wdrożenie wymagań wymaga zatem:

 • weryfikacji, czy w serwisie lub dokumentach, które są w nim dostępne, znajdują się wymagane informacje (analiza pod kątem ewentualnych braków),
 • decyzji, gdzie i w jakiej formie mają się znaleźć dodatkowe informacje,
 • przygotowania odpowiednich postanowień prawnych,
 • wdrożenia rozwiązań: udostępnienia nowej wersji regulaminu lub implementacji w serwisie zmian, które mogą wymagać prac deweloperskich.

 

Natalia Zawadzka, Paweł Tobiczyk - Kancelaria Prawna Maruta Wachta sp. k.

Strona ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi doradztwa prawnego. W razie wątpliwości co do interpretacji i stosowania informacji zamieszczonych na stronie rekomendujemy zasięgniecie opinii profesjonalnego podmiotu, który świadczy usługi w zakresie doradztwa prawnego.

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o., nie jest podmiotem uprawnionym do udzielania informacji dotyczących sposobu stosowania przepisów prawa.

Poznaj eService

strefa-klienta

Strefa klienta

produkty-i-uslugi-1

Oferta

bezpieczenstwo-i-jakosc-uslug-3

Bezpieczeństwo i jakość usług