Pracownicy rozmawiają na temat obowiązku ujawniania przez przedsiębiorców płatnej reklamy wprowadzonym przez dyrektywę Omnibus

Ujawnianie płatnej reklamy - wymóg dyrektywy Omnibus

Co się zmienia

Nowe przepisy wprowadzają pojęcie „plasowania”. Mamy z nim do czynienia, gdy przedsiębiorcy, którzy udostępniają funkcję wyszukiwania internetowego, zapewniają określoną widoczność produktom i wpływają na kolejność wyników. Tacy przedsiębiorcy mają obowiązek poinformować o ogólnych założeniach w zakresie głównych parametrów, które decydują o plasowaniu ofert przedstawianych w wynikach wyszukiwania. Informacje te trzeba przedstawić w specjalnej części interfejsu, która jest bezpośrednio i łatwo dostępna ze strony, na której są prezentowane oferty.

W praktyce wątpliwości może budzić, jak szczegółowo trzeba poinformować konsumentów. Za istotne informacje należy uznać ogólny opis głównych parametrów, które decydują o plasowaniu ofert przedstawianych w wynikach wyszukiwania, oraz wyróżnienie tych parametrów w porównaniu z innymi, których nie bierze się pod uwagę. Nie trzeba ujawniać algorytmów ani innych technicznych aspektów wykorzystywanego rozwiązania.

"Przykład: Przedsiębiorca prowadzący marketplace może zamieścić obok wyszukiwarki ikonę informacyjną. Po jej kliknięciu pojawi się np. komunikat: „Aby porządkować wyniki wyszukiwania, korzystamy z wielu kryteriów. Każde z nich ma inną wagę. Najistotniejsze to: historia Twoich zakupów, popularność produktów, aktualne promocje, dostępność w magazynie”.
 

Nowe przepisy nakładają na wszystkich sprzedawców obowiązek wyraźnego ujawnienia płatnej reklamy. Obejmuje to ujawnienie płatności za wyższe plasowanie produktów w wynikach wyszukiwania.

"Przykład: Przedsiębiorca, który ma w asortymencie towary różnych producentów, od niektórych z nich otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie, aby ich produkty były zamieszczane na wysokich pozycjach wyszukiwania. Powinien on oznaczyć takie wyniki wyszukiwania, np. jako „oferty sponsorowane”.
 

Przepisy nie zabraniają zatem plasowania czy kupowania wyników wyszukiwania. Wymagają jedynie przejrzystego przekazania konsumentom informacji o takich praktykach, aby nie wprowadzać ich w błąd ani nie wpływać w sposób nieuprawniony na ich wybory.

Kto będzie miał nowe obowiązki

Wymóg informowania o głównych parametrach plasowania dotyczy wyłącznie internetowych platform handlowych (czyli przedsiębiorców, którzy umożliwiają wyszukiwanie produktów oferowanych przez innych przedsiębiorców lub konsumentów). Podobny obowiązek mają już dostawcy wyszukiwarek i porównywarek. Wymóg nie dotyczy przedsiębiorców, którzy umożliwiają wyszukiwanie tylko wśród własnych ofert lub nie udostępniają funkcji wyszukiwania.

Wymóg ujawniania płatnej reklamy dotyczy natomiast każdego przedsiębiorcy, który umożliwia wyszukiwanie produktów (czyli towarów, usług, treści cyfrowych), a nie tylko dostawców marketplace’ów, wyszukiwarek i porównywarek.

Smartfon trzymany w dłoni, na którym są widoczne informacje o ujawnieniu przez przedsiębiorcę płatnej reklamy zgodnie z przepisami wprowadzonymi przez dyrektywę Omnibus

Co w praktyce trzeba zrobić

Aby zapewnić zgodność w tym obszarze, należy:

  • zweryfikować, czy treść porozumień z dostawcami wpływa na wyniki wyszukiwania, tzn. czy nie są zmieniane pozycje w wyszukiwaniu z powodu bezpośrednich lub pośrednich płatności,
  • przygotować komunikat, który jednoznacznie informuje klientów o kryteriach plasowania produktów, i zamieścić go w widocznym miejscu, np. przy okienku wyszukiwarki,
  • jeśli stosowana jest płatna reklama – wprowadzić odpowiednie oznaczenia. Reklamy wśród wyników wyszukiwania oraz wyniki wyszukiwania, które są przedmiotem opłat za wyższe plasowanie, muszą być jasno i wyraźnie zaznaczone. Informacje o reklamie lub opłacie za wyższe plasowanie należy przedstawić w bezpośrednim powiązaniu z danym wynikiem wyszukiwania, w widoczny sposób, który wyróżnia się z ogólnego interfejsu i konsument nie może go przeoczyć, gdy przegląda wyniki wyszukiwania.

Natalia Zawadzka, Paweł Tobiczyk - Kancelaria Prawna Maruta Wachta sp. k.

Strona ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi doradztwa prawnego. W razie wątpliwości co do interpretacji i stosowania informacji zamieszczonych na stronie rekomendujemy zasięgniecie opinii profesjonalnego podmiotu, który świadczy usługi w zakresie doradztwa prawnego.

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o., nie jest podmiotem uprawnionym do udzielania informacji dotyczących sposobu stosowania przepisów prawa.

Poznaj eService

strefa-klienta

Strefa klienta

produkty-i-uslugi-1

Oferta

bezpieczenstwo-i-jakosc-uslug-3

Bezpieczeństwo i jakość usług