zagadnienia finansowe eService

Zagadnienia finansowe

W celu sprawdzenia czy transakcja doszła do skutku w dniu jej wykonania na terminalu należy wybrać funkcje analiza.

Analizę transakcji można wykonać przed wykonaniem Zamknięcia Dnia na terminalu.

Funkcja analiza transakcji pokazuje transakcje wykonane od ostatniego Zamknięcia Dnia.

Jeśli na analizie nie ma danej transakcji to oznacza , że nie doszła do skutku.

Oznaczenia transakcji na analizie:

Oznaczenia trx na analizie

Weryfikacja

Typ trx 1

Typ trx 2

Dane

K - pin online

1 - online

00 - sprzedaż

C - pasek

F - pin offline

3 - offline

01 - cash advance

M - MOTO

Z lub @- podpis

4 - refferal

09 - cashback

P - procesor

N - brak

 

20 - zwrot

B - bezstyk

A – PIN

 

99 - unieważnienie

 

B – PIN i podpis 

 

55 - preautoryzacja Verifone

 

 

 

21 – dopełnienie preautoryzacji verifone

 

 

 

02 - preautoryzacja Ingenico

 

 

 

05- dopełnienie preautoryzacji Ingenico

 

 

 

70 - saldo karty podarunkowej

 

 

 

71 - aktywacja karty podarunkowej

 

 

 

72 - doładowanie karty podarunkowej

 

 

Unieważnienie transakcji na analizie.

000055 416879******5973 00 2108 113709

Sprzedaż kartą na podpis.

             1,23 ZC 1 256896 E

 

000056 416879******5973 99 2108 113709

Unieważnienie transakcji sprzedaży do nr rachunku 55.

W celu jej wydrukowania na terminalu Verifone należy wykonać poniższe kroki:

 1. Przycisk menu – pierwszy klawisz z lewej strony pod wyświetlaczem.
 2. Klawisz – Płatność
 3. Pierwszy klawisz z lewej strony, aby zejść niżej w menu.
 4. Klawisz funkcyjny odpowiadający pozycji „Funkcje administracyjne”
 5. Hasło: 123456, zatwierdź zielonym przyciskiem
 6. Przycisk – Analiza, następnie pozycja „Tak”, Wydruk – pełny.

W celu wydrukowania analizy na terminalu Ingenico należy wykonać poniższe kroki:

 1. Żółty klawisz
 2. Hasło: 123456, zatwierdź zielonym przyciskiem
 3. Strzałka w dół
 4. Zielony klawisz, pozycja analiza

Weryfikacja transakcji terminal D220 Smart Pos

 1. Symbol zielonego kółka
 2. Funkcja raport transakcji

 

Na każdej fakturze, w dolnej części dokumentu jest wskazany sposób zapłaty oraz termin zapłaty:

 • Sposób zapłaty: Zapłacono

Faktura opłacona w ramach dofinansowania z Fundacji Polska Bezgotówkowa

Należności zostały uregulowane. Faktury nie trzeba opłacać.

 • Sposób zapłaty: Kompensata

Należności wynikające z faktury są potrącane z bieżących płatności kartą. Przelew za transakcje zostaje pomniejszony o kwotę należności.

 • Sposób zapłaty: W przypadku braku obrotu kartowego, przelew w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury

Należności wynikające z faktury są potrącane z bieżących płatności kartą. W przypadku braku transakcji na terminalu należy uregulować należność w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

 • Sposób zapłaty: Przelew

Należności wynikające z faktury należy uregulować przelewem zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturze.

W celu uruchomienia faktury elektronicznej lub uzyskania dostępu do platformy raportowej należy wypełnić formularz https://www.eservice.pl/strefa-klienta/efaktura/

W celu prawidłowego zalogowania się do Portalu proszę pamiętać, aby wprowadzić NIP swojej firmy w formacie europejskim, czyli PLXXXXXXXXXX. Jeżeli pomimo to zalogowanie się nadal nie będzie możliwe proszę skorzystać z opcji: Nie pamiętam hasła / pierwsze logowanie

Poniżej przedstawiono wszystkie warianty, jakie mogą wystąpić w tytule przelewu:

SOA/MID/PRZ/AS/NNNNNNN/MM/RR dd-mm-rr/TKwota CKwota PKwota IPKwota EKwota NKwota IUKwota KKwota kod_Klienta nazwa punktu lub Merchant’

 • SOA – stały ciąg znaków
 • MID – numer rozliczeniowy danego punktu (widoczny w pozycji KOD na fakturze)
 • PRZ/AS/NNNNNNN/MM/RR – PPZ - przelew, AS – sprzedaż/CSH - cashback, NNNNNNN/MM/RR - numer przelewu
 • dd-mm-rr – data transakcji, jakie składają się na dany przelew
 • TKwota – kwota obrotu
 • CKwota – kwota wypłaty gotówki cashback
 • PKwota – kwota prowizji
 • IPKwota -  inne opłaty
 • EKwota  - wartość doładowań prepaid
 • NKwota – wartość opłat cyklicznych (opłaty z faktury FV/FV)
 • IUKwota – wartość opłat incydentalnych (opłaty z faktury FS/MIN)
 • KKwota – suma kompensat i przeksięgowań z innych punktów (zobowiązania(+) , należności(-))
 • Kod Klienta – nr MID dla danego punku (widoczny w pozycji KOD na fakturze)
 • Sprawdź termin generowania przelewów za transakcje

Przelewy za transakcje są generowane zgodnie z terminem wskazanym w załącznik nr 3 do Umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu Instrumentów Płatniczych Poziom opłat i warunki płatności.

 • Zweryfikuj czy zostało wykonane Zamknięcie Dnia na terminalu

Transakcje są rozliczane zamknięciem dnia na terminalu. Jeśli środki za transakcje nie wpłynęły na rachunek bankowy należy zweryfikować czy w danym dniu zostało wykonane zamkniecie dnia. Zamknięcie Dnia powinno zostać wykonane w danym dniu do godziny 00:00. Jeśli Zamknięcie Dnia nie zostało wykonane transakcje zostaną rozliczone kolejnym zamknięciem dnia, które będzie zawierać zsumowane transakcje z dni, w których zamknięcie nie było wykonywane. Przelew, w takim przypadku jest również generowany zbiorczo za wszystkie transakcje.

 • Sprawdź, czy kwota wykonanych transakcji zwrotu nie przekracza kwoty transakcji sprzedaży

Jeśli na terminalu zostały wykonane transakcje zwrotu, należności z tytułu wykonanych transakcji są potrącane z obrotu na terminalu. Przelew za transakcje sprzedaży zostaje pomniejszony o kwotę należności wynikająca z wykonanych transakcji zwrotu.

 • Należy pamiętać, że na początku każdego miesiąca są potrącane opłaty cykliczne ( opłata za najem terminala, opłata GPRS itp.)

 

Księgowanie środków na koncie okaziciela karty jest uzależnione od banku wystawcy karty. W celu otrzymania dodatkowych informacji posiadacz karty powinien kontaktować się bezpośrednio ze swoim bankiem.

Podczas autoryzacji transakcji środki mogą zostać zablokowane na rachunku posiadacza karty. Jeśli transakcja została odrzucona lub unieważniona środki zostają odblokowywane w terminie uzależnionym od banku Wystawce karty. Jeśli Okaziciel karty otrzymał SMS o obciążeniu rachunku powinien kontaktować się bezpośrednio ze swoim bankiem.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszymi doradcami przez telefon, chat lub formularz. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Poznaj eService

Zarzad i struktura

Zarząd i struktura

Produkty i uslugi

Oferta

pozostale

Pozostale-uslugi