03_Kariera

Przykłady scenariuszy chargeback

Jeśli posiadacz karty nie otrzyma zamówionych usług lub towarów, takich jak kwiaty, produkty spożywcze, meble lub odzież w uzgodnionym terminie dostawy z powodu niezdolności Merchanta do ukończenia normalnego procesu dostawy, Merchant jest odpowiedzialny za usługi, które nie są świadczone. Issuerzy (Banki Wydawcy Kart) powinni spróbować zaakceptować transakcję, jeśli akceptant i posiadacz karty mogą uzgodnić alternatywną metodę dostawy i / lub ramy czasowe.
Jeśli posiadacz karty nie anuluje rezerwacji hotelu w wymaganym terminie (ze względu na fakt, że nie jest w stanie udać się do Merchanta z powodu ograniczenia podróży lub ponieważ posiadacz karty zdecyduje się nie podróżować), a posiadacz karty zostanie obciążony opłatą za niepojawienie się w hotelu (no-show) lub w przypadku przedpłaty, obowiązują zasady zwrotu pieniędzy od Merchanta.  Organizacja Visa rekomenduje Merchantom – hotelom w dotkniętych obszarach, do rozliczania się z posiadaczem karty za nie pojawienie się (transakcję no-show) , to Merchant decyduje jakie działania podejmie, jeśli w ogóle podejmie, jeśli zasady anulowania zostaną odpowiednio ujawnione w momencie transakcji.

W przypadku, gdy Posiadacz karty zakupił bilet lotniczy i zdecydował się nie polecieć, a między Merchantem a Posiadaczem Karty obowiązuje polityka zwrotu, spór nie będzie uzasadniony, ponieważ obowiązują zasady Merchanta.

Wyjątkiem byłby przypadek, gdyby zasady anulowania Merchanta nie były odpowiednio ujawnione w momencie transakcji. Jeśli polityka nie została odpowiednio przedstawiona, przysługuje prawo do sporu w ramach anulowanych usług.

Jeśli Posiadacz Karty zakupi bilet lotniczy, a linia lotnicza nie może zrealizować usługi lub nie lata, Posiadacz Karty może złożyć reklamację w Banku Wydawcy Karty, jeśli nie będzie w stanie rozwiązać sprawy bezpośrednio z akceptantem w celu uzyskania zwrotu pieniędzy.

W niektórych przypadkach posiadacz karty ma bilety na wydarzenie, takie jak mecz sportowy, koncert lub przedstawienie teatralne, które zostało anulowane i przełożone. Jeśli posiadacz karty nie będzie w stanie uczestniczyć w przełożonym wydarzeniu w alternatywnym dniu, Issuer może kontynuować spór, jeśli Merchant odmówi uznania posiadacza karty.

Jeśli posiadacz karty anuluje bilety na zbliżające się duże wydarzenie, takie jak wydarzenie sportowe, konferencja lub festiwal, który jest nadal planowany, a Merchant prawidłowo ujawnił bezzwrotne zasady anulowania, wówczas posiadacz karty nie ma prawa do sporu. Jednak zaleca się, aby Merchant był elastyczny i zezwalał posiadaczom kart na zmianę lub anulowanie, niezależnie od zasad anulowania. Jeśli usługi / bilety zostały zakupione za pośrednictwem zewnętrznych witryn sprzedaży, obowiązywałyby zasady zwrotu tej sprzedaży, a nie zasady zwrotu / anulowania przez pierwotnego Merchanta.

W przypadku posiadaczy kart, których dotyczą rządowe ograniczenia podróży, możliwość zgłoszenia sporu zależy od tego, czy Merchant nadal jest w stanie świadczyć usługi. W przypadku nałożenia ograniczenia podróży, tak aby posiadacze kart z jednego kraju nie mogli podróżować do innego kraju, ogólne wytyczne są następujące:

  • Jeśli linia lotnicza odwołała lot, posiadacz karty ma prawo zażądać zwrotu pieniędzy. Jeśli Merchant nie zapewni zwrotu pieniędzy, Issuer może wystąpić z reklamacją.
  • Jeśli linia lotnicza nie odwołała lotu, posiadacz karty musi skontaktować się z Merchantem i poprosić o zwrot pieniędzy. W wielu przypadkach Merchant może chcieć zwrócić pieniądze lub wydać kredyt na przyszłe podróże. Jeśli jednak Merchant nie jest skłonny do zwrotu pieniędzy, posiadacz karty podlega zasadom anulowania prawidłowo ujawnionym w momencie zakupu.
  • W przypadku posiadaczy kart, którzy zakupili bilety na podróż lub wydarzenie w kraju objętym ograniczeniami podróży, takimi jak opłacony z góry pakiet hotelowy, pakiet rejsowy, w którym wyjazd rozpoczyna się w kraju objętym ograniczeniem podróży, posiadacz karty nie ma prawa do sporu, jeżeli zasady anulowania / zwrotu przez Merchanta zostały poprawnie ujawnione posiadaczowi karty. Merchant nadal jest w stanie świadczyć usługę, nawet jeśli posiadacz karty nie może udać się do lokalizacji Merchanta z powodu ograniczeń podróży mających wpływ na posiadacza karty.
Jeżeli posiadacz karty nie może dotrzeć do portu zaokrętowania (z którego rozpoczyna się rejs), z powodu odwołania lotu lub zakłóceń w transporcie, posiadacz karty nie ma prawa do sporu. Wielu Merchantów linii wycieczkowych zaoferuje posiadaczom karty kredyt na przyszłe rejsy jako gest dobrej woli; jednak jeśli Merchant prawidłowo ujawnił ograniczoną politykę anulowania w momencie zakupu, wystawca nie ma prawa do sporu.

Poznaj eService

strefa-klienta-3

Strefa klienta

chargeback-1

Chargeback- informacje

nagrody-i-referencje

Nagrody i referencje