05_Wiedza

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Odcisk palca

eService jako największy polski agent rozliczeniowy i dostawca usług rozliczania transakcji płatniczych, posiada status Krajowej Instytucji Płatniczej. W związku z tym, podobnie jak inni usługodawcy branży finansowej, jest objęty działającym w Polsce systemem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz związanymi z tym obowiązkami w zakresie stosowania tzw. środków bezpieczeństwa finansowego.  

Kluczowym elementem tych obowiązków jest identyfikacja i cykliczna weryfikacja danych osobowych osób reprezentujących klientów eService oraz ich beneficjentów rzeczywistych. Towarzyszy im także obowiązek identyfikowania osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, członków ich rodzin oraz osób znanych jako bliscy współpracownicy takich osób - tzw PEP.

Jakie działania prowadzi w tym zakresie eService?

Zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie przestępstwom finansowym i terroryzmowi leży w naszym wspólnym interesie. Rozumiejąc znaczenie tego zagadnienia i realizując swoje obowiązki wynikające z regulacji prawnych, eService będzie cyklicznie w miarę potrzeby, zwracać się do swoich Klientów o przekazanie danych, informując o konieczności ich aktualizacji lub uzupełnienia.

Jeśli otrzymali Państwo zawiadomienie w tej sprawie, prosimy skorzystać z dogodnej - opisanej poniżej metody przekazania niezbędnych informacji. 

odpowiedzialnosc-1

W jaki sposób dokonać aktualizacji danych?

Do aktualizacji danych służą formularze PABR.PEP, które są dostępne w dwóch wariantach:

produkty-i-uslugi

PABR.PEP ver. A

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, Spółek Cywilnych.

Pobierz
produkty-i-uslugi

PABR.PEP ver. B

Formularz przeznaczony dla podmiotów innych niż osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub w formie Spółek Cywilnych.

Pobierz
Doodle-3

Prosimy pobrać właściwy formularz i uzupełnić wskazane w nim dane, postępując w sposób właściwy dla metody, za pomocą której zamierzają Państwo przesłać go do eService.

Można to zrobić na jeden z dwóch poniżej wymienionych sposobów:

W wersji papierowej - listem/kurierem

W pobranym  i wydrukowanym pliku PDF prosimy ręcznie uzupełnić dane wszystkich oficjalnych reprezentantów oraz wspólników i beneficjentów rzeczywistych.

Uzupełniony formularz powinien zostać podpisany ręcznie przez co najmniej jedną osobę posiadającą umocowanie prawne do reprezentowania Państwa firmy. 

Tak przygotowany formularz, prosimy wysłać listem poleconym lub kurierem na adres:
eService Sp. z o.o.
Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa
z dopiskiem
Aktualizacja danych AML.

W wersji elektronicznej - na adres e-mail

W pobranym pliku PDF prosimy uzupełnić wskazane dane wszystkich oficjalnych reprezentantów oraz wspólników i beneficjentów rzeczywistych. 

Uzupełniony plik powinien zostać podpisany elektronicznie przez osobę posiadającą umocowanie prawne do reprezentowania Państwa firmy. Podpis można złożyć za pomocą certyfikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego (www.pz.gov.pl).

Przygotowany plik prosimy przesłać na adres: dane@eservice.com.pl  w temacie wiadomości wpisując Aktualizacja danych AML.

mail-ico

To już wszystko - dziękujemy!