Informacje chargeback

Chargeback i żądania zwrotu- najważniejsze informacje

Utrudnienia związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 mogą w najbliższym czasie powodować brak możliwości wywiązywania się z niektórych zobowiązań i umów, które zawarliście Państwo ze swoimi klientami. Skutkiem tej sytuacji może być zwiększenie liczby żądań dotyczących zwrotu środków, wpłaconych na poczet towarów, usług czy rezerwacji, których realizacja nie jest lub może nie być możliwa w ustalonym terminie.

Oprócz żądania zwrotu skierowanego bezpośrednio do Państwa, użytkownicy kart płatniczych mogą skorzystać z prawa do reklamacji transakcji płatności kartą realizowanej za pośrednictwem banku – wydawcy karty. Złożenie takiej reklamacji wiąże się z żądaniem tzw. obciążenia zwrotnego tzw. chargeback*.

Aby pomóc Państwu w prawidłowym postępowaniu na wypadek pojawienia się takich sytuacji, przygotowaliśmy zestaw porad, które umożliwią racjonalne rozwiązywanie ewentualnych sporów, przy jednoczesnym zachowaniu standardów biznesowych i zadowolenia Państwa klientów.

Poniżej znajdą Państwo również odnośnik do wybranych przez Visa przykładów sytuacji, w których może dochodzić do reklamacji i postępowań chargeback. Towarzyszą im także wstępne orientacyjne oceny zasadności potencjalnych żądań użytkowników kart, uwzględniające różne związane z nimi okoliczności.

Zapewniamy, że każdym przypadku związanym z żądaniami chargeback mogą Państwo liczyć na nasze wsparcie i dokładną weryfikację zasadności zgłaszanych roszczeń. Dla Państwa bezpieczeństwa wprowadziliśmy już dodatkowe mechanizmy oceny i monitorowania niestandardowych transakcji, które mogłyby narazić naszych klientów na straty. Dotyczy to w szczególności zwrotów i reklamacji transakcji płatniczych kartą. Wdrożenie wspomnianych mechanizmów może jednak powodować wydłużenie czasu potrzebnego na prowadzenie spraw tego typu.

najlepsze-pratyki

Najlepsze praktyki

Najlepsze praktyki umożliwiające ograniczanie i poprawną obsługę żądań zwrotu oraz chargeback

false
więcej
przyklady-cashback

Wybrane przykłady zdarzeń

Wybrane przykłady zdarzeń mogących powodować zgłoszenia chargeback

false
więcej

* Chargeback (ang.) - obciążenie zwrotne związane z reklamacją transakcji płatności kartą, to mechanizm mający na celu ochronę konsumentów – użytkowników kart płatniczych poprzez zagwarantowanie im zwrotu środków w przypadkach, kiedy zakupiony towar lub usługa, za które zapłacili kartą, nie zostały dostarczone lub są niezgodne z umową.

Procedurę chargeback inicjuje bank – wydawca karty, który działa na wniosek swojego klienta – użytkownika karty. Zasady realizacji chargeback określone przez organizacje płatnicze (np. Visa, Mastercard), nakładają na bank obowiązek oceny zasadności żądania zwrotu, zgłoszonego przez posiadacza karty. Takie rozwiązanie umożliwia sprzedawcy/usługodawcy wykazanie, czy okoliczności, na które powołuje się posiadacz karty są prawdziwe i czy żądanie zwrotu jest uprawnione, czy nie.

Prosimy pamiętać, że przeprowadzenie procedury chargeback wiąże się z naliczeniem opłat wynikających z konieczności realizacji dodatkowych usług.

Poznaj eService

zarzad-i-struktura-1

Zarząd i struktura spółki

strefa-klienta-4

Strefa klienta

produkty-i-uslugi

Oferta