Pracownicy rozmawiają na temat wymogów dotyczących usług cyfrowych związanych z wprowadzeniem dyrektywy Omnibus

Nowe wymogi dla tzw. usług cyfrowych

Dyrektywa cyfrowa wprowadza z kolei termin „usług cyfrowych”, czyli wszelkich usług obejmujących wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie czy korzystanie z danych. Co ważne, treści cyfrowe (tj. dane dostarczane w postaci cyfrowej) stanowią odrębną kategorię produktów, podobnie jak towary z elementami cyfrowymi (m.in. smartwatche, smart AGD). Nowe zasady wprowadzają szereg obowiązków, takich jak:

 • uregulowanie płatności z użyciem danych osobowych,
 • obowiązek niezwłocznego dostarczenia treści lub usług,
 • wprowadzenie odpowiedzialności za usługi cyfrowe,
 • zasady aktualizacji i wprowadzania zmian w treściach lub usługach.

Co się zmienia

Zmiany, które czekają przedsiębiorców, wynikają nie tylko z dyrektywy Omnibus, ale też dyrektywy cyfrowej. Nowe regulacje wprowadzają pojęcie usług cyfrowych. Są to wszelkie usługi, które pozwalają konsumentowi:

 • wytwarzać, przetwarzać, przechowywać lub mieć dostęp do danych w postaci cyfrowej,
 • wspólnie korzystać z danych w postaci cyfrowej, które przesłał czy wytworzył konsument lub inni użytkownicy danej usługi,
 • podejmować inne interakcje za pomocą danych w postaci cyfrowej.
"Przykład: Usługami cyfrowymi są usługi typu „oprogramowanie jako usługa”, takie jak udostępnianie treści wideo i audio, hosting plików, edycja tekstu lub gry w chmurze i mediach społecznościowych.
 

Przepisy odróżniają usługi cyfrowe od treści cyfrowych, którymi są dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej. Wprowadzono też pojęcie „towaru z elementami cyfrowymi”, czyli towaru, który zawiera treść cyfrową lub usługę cyfrową albo jest z nimi połączony tak, że bez nich nie funkcjonowałby prawidłowo.

"Przykład: Towarami z elementami cyfrowymi są np. smartwatche i sprzęt AGD sterowany aplikacją mobilną.
 
Nowe zasady obejmują w szczególności:
 • uregulowanie kwestii umów opłacanych danymi osobowymi (np. gdy wyrażenie zgody na marketing pozwala taniej skorzystać z usługi),
 • wprowadzenie obowiązku niezwłocznego dostarczenia treści lub usługi cyfrowej,
 • wprowadzenie odpowiedzialności za usługi cyfrowe na podobnych zasadach jak za wady towarów,
 • szczegółowe reguły aktualizacji treści i usług (np. obowiązek informowania o wprowadzeniu aktualizacji oraz konsekwencje, gdy użytkownik nie zainstaluje aktualizacji),
 • reguły wprowadzania zmian w treściach lub usługach – przedsiębiorca może wprowadzać tylko zmiany, które są niezbędne, aby zachować zgodność treści usługi z umową, lub które wyraźnie wskazano w umowie. Wprowadzenie zmian nie może wiązać się z kosztami po stronie konsumenta,
 •  wymóg informowania o funkcjonalności, kompatybilności oraz interoperacyjności treści cyfrowych również w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi oraz usług cyfrowych.
Siedzący przed mikrofonem mężczyzna, nagrywa podcast, w którym omawia wymogi dotyczące usług cyfrowych związane z dyrektywą Omnibus

Kto będzie miał nowe obowiązki

Nowe wymogi dotyczą wszystkich podmiotów, które oferują treści lub usługi cyfrowe. To np. dostawcy serwisów z treściami cyfrowymi (e-bookami, audiobookami), usługodawcy umożliwiający hosting plików tekstowych, graficznych i innych, dostawcy aplikacji mobilnych, gier itp.

Co w praktyce trzeba zrobić

Przedsiębiorca powinien:

 • zmienić treść checkboxa dotyczącego zgody na dostarczenie treści cyfrowej i związanej z tym utraty prawa do odstąpienia od umowy,
 • zweryfikować, czy przesyłane klientowi potwierdzenie zawarcia umowy obejmuje informację o zgodzie konsumenta na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach, które powodują utratę prawa odstąpienia od umowy,
 • wprowadzić mechanizm informowania o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową,
 • zweryfikować, czy konsument jest informowany przed zawarciem umowy o kompatybilności, funkcjonalności i interoperacyjności usługi cyfrowej, np. czy przed zakupem otrzymuje informację o minimalnych wymaganiach dotyczących sprzętu, który jest niezbędny do korzystania z usługi cyfrowej,
 • zmienić procesy posprzedażowe i przeszkolić personel odpowiedzialny za obsługę reklamacyjną,
 • uzupełnić regulamin o katalog przypadków, w których przedsiębiorca może dokonać zmiany treści lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania zgodności treści lub usługi z umową,
 • wprowadzić mechanizm informowania o zmianach w treściach lub usługach cyfrowych i umożliwić klientom wypowiedzenie umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeśli zmiany te istotnie i negatywnie wpływają na dostęp konsumenta do danej treści lub usługi.
 
Natalia Zawadzka, Paweł Tobiczyk - Kancelaria Prawna Maruta Wachta sp. k.
Siedzący przed laptopem mężczyzna trzyma w ręku smartfona, na którym sprawdza wymogi dotyczące usług cyfrowych związane z dyrektywą Omnibus

Strona ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi doradztwa prawnego. W razie wątpliwości co do interpretacji i stosowania informacji zamieszczonych na stronie rekomendujemy zasięgniecie opinii profesjonalnego podmiotu, który świadczy usługi w zakresie doradztwa prawnego.

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o., nie jest podmiotem uprawnionym do udzielania informacji dotyczących sposobu stosowania przepisów prawa.

Poznaj eService

strefa-klienta

Strefa klienta

produkty-i-uslugi-1

Oferta

bezpieczenstwo-i-jakosc-uslug-3

Bezpieczeństwo i jakość usług