Pracownicy rozmawiają na temat dodatkowych uprawnień reklamacyjnych konsumenta wprowadzonych przez dyrektywę Omnibus

Uprawnienia reklamacyjne konsumenta w świetle dyrektywy Omnibus

Tym razem zmiany w przepisach pochodzą z dyrektywy towarowej – mowa o zasadach rękojmi konsumenckiej, czyli reklamowania niezgodności produktów z umową. Podobnie jak przed wprowadzeniem regulacji, konsumenci mają dwa lata na zgłoszenie takich sytuacji. Przedsiębiorcy mają jednak obowiązek wykazania braku wad przez cały ten okres zamiast wcześniej stosowanego, rocznego terminu. To przepis dotyczący wszystkich sprzedawców: zarówno tych działających online, jak i stacjonarnie. Wdrożenie nowych zasad wymaga m.in. wprowadzenia zmian w regulaminach i procedurach, a także przeszkolenie personelu.

Co się zmienia

Zmiany, które czekają przedsiębiorców, wynikają nie tylko z dyrektywy Omnibus, ale też dyrektywy towarowej. Precyzuje ona przepisy związane z możliwością reklamowania niezgodności towarów z umową (rękojmia konsumencka).

Nowe regulacje obejmują zmianę okresu, przez który istnieje domniemanie, że towar nie jest zgodny z umową. Okres, przez jaki konsument może reklamować produkt, to nadal dwa lata. Dotychczas jednak tylko przez pierwszy rok sprzedawca musiał wykazać brak wad towaru. Potem niezgodność musiał wykazać już konsument. Obecnie, zgodnie z nowymi przepisami, przez cały dwuletni okres to sprzedawca będzie musiał przełamać domniemanie i udowodnić, że towar w chwili sprzedaży nie był wadliwy.

Wprowadzono też hierarchię środków ochrony konsumenta. Dotychczas konsument już w pierwszym kroku mógł wybrać, czy żąda naprawy, wymiany, obniżenia ceny, czy odstępuje od umowy. Obecnie konsument może żądać naprawy lub wymiany towaru, a dopiero gdy to żądanie okaże się nieskuteczne (np. przedsiębiorca odmówi naprawy, wymiany albo oświadczy, że nie wykona tego w rozsądnym czasie), może odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny. Może to zrobić od razu również wtedy, gdy brak zgodności towaru z umową jest szczególnie istotny.

Pojęcia wady fizycznej i wady prawnej towarów zastąpiono wymogiem zgodności towaru z umową. Sprzedający mają obowiązek dostarczyć konsumentowi towary, które są zgodne z umową w momencie ich dostawy. Definicja „zgodności z umową” wskazuje konkretne warunki, które pozwalają uznać towar za zgodny z umową, jest zatem znacznie bardziej wyczerpująca niż dotychczas. Ma to wyeliminować niektóre spory dotyczące obowiązków przedsiębiorcy.

"Przykład: Jeśli kupiony ekspres do kawy się nie włącza, konsument może od razu odstąpić od umowy sprzedaży – w tym przypadku brak zgodności z umową jest szczególnie istotny. Natomiast jeśli ekspres działa, lecz nie spienia mleka zgodnie z deklaracjami sprzedawcy, konsument może żądać wymiany lub naprawy sprzętu.

Kto będzie miał nowe obowiązki

Nowe obowiązki dotyczą wszystkich sprzedawców, którzy kierują swoje produkty do konsumentów. Dotyczy to zarówno podmiotów, które prowadzą sprzedaż online, jak i tradycyjnych sklepów stacjonarnych.

Co w praktyce trzeba zrobić

Należy podjąć szereg kroków, aby zweryfikować i dostosować swoje działania posprzedażowe do nowych wymogów – w zależności od specyfiki biznesu. Inne kroki będą niezbędne po stronie e-sprzedawców, a inne w przypadku placówek stacjonarnych. Kluczowe obszary obejmują jednak:

  • konieczność zmian w regulaminie sprzedaży w zakresie procedury reklamacyjnej,
  • procedurę zwrotów i reklamacji – weryfikację stosowanych procedur posprzedażowych, w tym wzorów formularzy i polityk wewnętrznych,
  • przeszkolenie personelu odpowiedzialnego za obsługę reklamacyjną z nowych wymagań.

 

Natalia Zawadzka, Paweł Tobiczyk - Kancelaria Prawna Maruta Wachta sp. k.
Kobieta prowadząca rozmowę telefoniczną dotyczącą uprawnień reklamacyjnych konsumenta związanych z wprowadzeniem dyrektywy Omnibus

Strona ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi doradztwa prawnego. W razie wątpliwości co do interpretacji i stosowania informacji zamieszczonych na stronie rekomendujemy zasięgniecie opinii profesjonalnego podmiotu, który świadczy usługi w zakresie doradztwa prawnego.

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService sp. z o.o., nie jest podmiotem uprawnionym do udzielania informacji dotyczących sposobu stosowania przepisów prawa.

Poznaj eService

strefa-klienta

Strefa klienta

produkty-i-uslugi-1

Oferta

bezpieczenstwo-i-jakosc-uslug-3

Bezpieczeństwo i jakość usług