Misja i wartości eService

Misja, wizja i wartości eService

Nasza Misja

Budowanie trwałych relacji poprzez dostarczanie naszym Klientom innowacyjnych, niezawodnych i bezpiecznych rozwiązań płatniczych, popartych bezkompromisowym zaangażowaniem, przekraczającym potrzeby naszych Klientów i partnerów.

Nasza Wizja

Bycie najbardziej zaufanym i innowacyjnym partnerem w branży realizacji płatności poprzez dostarczanie naszym Klientom na obsługiwanych przez nas rynkach najlepszych w swojej klasie rozwiązań.

Nasze wartości

Pasja-niebieski

Pasja

Jesteśmy w pełni zaangażowani w obsługę naszych klientów oraz we wspieranie naszego zespołu i lokalnych społeczności.

pomyslowosc-nieb

Pomysłowość

Stawiamy na dostarczanie rozwiązań i skupiamy się na innowacyjności.

doskonalosc-nieb

Doskonałość

Dostarczamy doskonałą jakość
we wszystkim, co robimy, zachowując
przy tym uczciwość, dumę i profesjonalizm.

odpowiedzialnosc-nieb

Odpowiedzialność

Jesteśmy godni zaufania jako partner,
który zawsze postępuje właściwie i bierze odpowiedzialność za swoje działanie.

Troska-nieb

Troska

Odznaczamy się życzliwością, wyrozumiałością, inkluzywnością i empatią.

Poznaj eService

nagrody-i-referencje

Nagrody i referencje

produkty-i-uslugi

Oferta

zarzad-i-struktura-1

Zarząd i struktura spółki