Kobieta płaci karta online

Certyfikat ISO 9001:2015

eService jako jedyna firma w branży gwarantuje najwyższą jakość świadczonych swym klientom usług, w oparciu o wymagania normy ISO 9001:2015. Spółka otrzymała Certyfikat ISO 9001 po raz pierwszy już w kwietniu 2009 roku. Certyfikat jest przyznawany Spółce rokrocznie, co oznacza, iż stosuje ona system zarządzania jakością w zakresie dokonywania zapłaty oraz innych usług świadczonych w oparciu o urządzenia do obsługi transakcji z użyciem kart płatniczych.

Każdy proces począwszy od zarządzania Spółką, poprzez gospodarowanie zasobami, świadczenie usług, aż do nadzoru, analizy i doskonalenia funkcjonowania Spółki jest wykonywany zgodnie z ustalonymi zasadami i posiada wysokie standardy jakości. Szczegółowy system procedur zgodny z polityką jakości umieszczony jest w firmowej Księdze Jakości, stanowiącej swego rodzaju kodeks zasad postępowania i świadczenia usług Klientom Spółki.

Poznaj eService

platnosci-1

Płatności internetowe

strefa-klienta

Strefa klienta

zarzad-i-struktura-1

Zarząd i struktura spółki