Przelew weryfikacyjny - co warto o nim wiedzieć

Blog featured image

Obecnie rozwinięta technologia gwarantuje wiele udogodnień oraz przyspiesza procesy, które wcześniej wymagały od nas pojawienia się na miejscu osobiście. Wizyta w urzędzie, w instytucji płatniczej, a i konsultacja z lekarzem może współcześnie odbywać się w formie online. Banki i placówki płatnicze dostosowały się do oczekiwań klientów i jako jedną z metod weryfikacji naszej tożsamości wprowadziły przelew weryfikacyjny. Co to jest przelew weryfikacyjny i co warto o nim wiedzieć? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Przelew weryfikacyjny – co to jest?

Podczas stacjonarnego korzystania z usług podmiotów z branży finansowej takich jak firmy pożyczkowe oraz banki, w celu potwierdzenia naszej tożsamości okazujemy zazwyczaj dowód osobisty. Jednak obecnie coraz większą popularność zdobywają rozwiązania online, ponieważ pozwalają one na komfortowe załatwianie swoich spraw bez wychodzenia z domu. Odpowiadając na zmieniające się potrzeby klientów, przedsiębiorstwa i instytucje do weryfikacji naszych danych osobowych zaczęły wykorzystywać przelew weryfikacyjny. Oprócz potwierdzenia naszej tożsamości metoda pozwala też sprawdzić placówce, czy podany przez nas numer rachunku jest prawidłowy.

Sektor e-commerce, w tym platformy handlowe, również wykorzystują to rozwiązanie w celu sprawdzenia autentyczności kupującego. O wykonanie przelewu weryfikacyjnego możemy zostać poproszeni także przed wynajmem mieszkania, jak i wypożyczeniem samochodu. Co więcej, nawet agencje rekrutacyjne i platformy związane z freelancingiem wykorzystują ten rodzaj przelewu, aby uzyskać gwarancję, że przekazywane przez nas dane finansowe są poprawne.

Przelew weryfikacyjny jest popularnym i nieocenionym narzędziem w wielu sektorach. Przyczynia się do usprawnienia procesu weryfikacji danych klientów, dostarczając dowodu, że są oni tymi, za których się podają.

Jak wykonać przelew weryfikacyjny

Przelew weryfikacyjny zwykle obejmuje niewielkie sumy. Z tego powodu jesteśmy najczęściej proszeni o przelew weryfikacyjny 1 zł lub w wysokości nawet 1 gr. Następnie możemy oczekiwać zwrotu środków lub w określonych przypadkach pomniejszenia pierwszej raty. Jeśli firma w celu weryfikacji naszej tożsamości żąda przelewu na większą kwotę, może to wskazywać na potencjalną próbę oszustwa.

Przedstawiamy krok po kroku jak wykonać przelew weryfikacyjny:

 1. Przygotuj potrzebne dane – upewnij się, że masz dostęp do niezbędnych informacji, takich jak konto na przelew weryfikacyjny, którego numer zostanie użyty do wykonania transakcji.
 2. Zaloguj się do swojego konta bankowego – wejdź na stronę internetową lub w aplikację mobilną swojego banku i zaloguj się do swojego konta.
 3. Wybierz opcję przelewu – w menu głównym znajdź i wybierz opcję wykonania przelewu.
 4. Wypełnij dane odbiorcy – podaj dane odbiorcy przelewu. W przypadku przelewu weryfikacyjnego będą to: nazwa firmy oraz odpowiedni numer rachunku bankowego.
 5. Podaj kwotę przelewu – wprowadź kwotę, która została ustalona przez firmę jako symboliczna lub minimalna.
 6. Dodaj tytuł przelewu – w polu przeznaczonym na tytuł przelewu zazwyczaj możesz wpisać informacje wskazujące na to, że jest to przelew weryfikacyjny.
 7. Zatwierdź transakcję – upewnij się, że wszystkie dane są poprawne i zatwierdź transakcję.
 8. Potwierdź wykonanie przelewu – jeśli Twoje konto wymaga dodatkowej autoryzacji (np. kodu SMS), wykonaj odpowiednie kroki.
 9. Zapisz potwierdzenie – gdy wykonasz przelew weryfikacyjny, zapisz jego potwierdzenie lub wykonaj zrzut ekranu transakcji. Może to być przydatne w razie jakichkolwiek problemów lub sporów.

To wszystko! Przelew weryfikacyjny jest prostym i szybkim procesem.

Przelew weryfikacyjny – wady i zalety

Pandemia i inne nieprzewidziane okoliczności udowodniły, jak potrzebne potrafi być umożliwienie korzystania z usług bez wychodzenia z domu. Rozpowszechnienie takich metod weryfikacji tożsamości online jak przelew weryfikacyjny spowodowało, że składanie wniosków o pożyczki, kredyty lub założenie nowego konta osobistego stało się znacznie prostsze, bardziej komfortowe i przede wszystkim szybsze. Główną zaletą tego rodzaju weryfikacji jest maksymalne uproszczenie procedur niezbędnych do realizacji usługi. Co więcej, poziom bezpieczeństwa usług finansowych niezmiennie pozostaje na wysokim poziomie, a nasze dane są odpowiednio chronione. Zyskujemy również pewność, że firma lub instytucja nie wyślą nam środków na błędnie podane we wniosku konto.

Z drugiej strony konieczność posiadania konta bankowego może być ograniczeniem dla niektórych klientów. Przelew weryfikacyjny – jak każdy inny – musi zostać zaksięgowany, a to też może przyczynić się do wydłużenia procesu. Jeśli jednak zależy nam na komfortowym i szybkim skorzystaniu z usług wybranej instytucji bez wychodzenia z domu, ta metoda weryfikacji tożsamości wciąż zyskuje przewagę i czyni ją to popularną w wielu branżach.

Przelew weryfikacyjny – czy to bezpieczne?

Wiesz już, jak wykonać przelew weryfikacyjny, ale czy jest to bezpieczne? Wiele osób obawia się procesu weryfikacji tożsamości online i boi się potencjalnej kradzieży danych. W rzeczywistości przelew weryfikacyjny nie różni się niczym od typowych przelewów, które realizujemy na co dzień. Jest to standardowa transakcja z naszego konta wykonana na określony numer rachunku bankowego.

Co istotne, przelew weryfikacyjny jest metodą, która spełnia prawnie regulowany wymóg, wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z nią przedsiębiorcy, włączając w to banki, instytucje płatnicze i firmy pożyczkowe, zobowiązane są do weryfikacji tożsamości swoich klientów.

Kluczowym elementem jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa w bankowości online. Korzystanie z podejrzanych stron internetowych, niebezpiecznych linków czy wirus na naszym urządzeniu mogą stanowić realne ryzyko przechwycenia naszych danych. Należy też pamiętać o weryfikowaniu instytucji i firmy, w których wnioskujemy o udzielenie pożyczki lub kredytu.

Przelew weryfikacyjny – jakie banki oferują tę metodę?

Nie każdy bank umożliwia nam tę metodę weryfikacji. Przed rozpoczęciem procesu potwierdzania tożsamości online, należy sprawdzić, które z nich umożliwiają przeprowadzenie przelewu weryfikacyjnego. Informację można uzyskać na oficjalnej stronie placówki lub kontaktując się z jej przedstawicielem.

Jak inaczej potwierdzić swoją tożsamość

Przelew weryfikacyjny to popularna i bezpieczna metoda potwierdzania tożsamości, jednak istnieje kilka innych opcji, które mogą być równie skuteczne. Dla tych, którym konto bankowe przelew weryfikacyjny uniemożliwia z powodu braku środków, dostęp do innych możliwości jest istotny. Oto kilka alternatywnych sposobów weryfikacji tożsamości online:

 • Rozmowa telefoniczna – możemy potwierdzić swoją tożsamość podczas rozmowy z wyznaczonym przedstawicielem usługodawcy.
 • Aplikacja łącząca się z kontem bankowym – niektóre aplikacje pozwalają na weryfikację tożsamości poprzez połączenie z naszym kontem bankowym.
 • Wideorozmowa – metoda ta umożliwia potwierdzenie tożsamości poprzez wideorozmowę z przedstawicielem firmy. W jej trakcie możemy zostać poproszeni o okazanie dokumentu tożsamości.
 • Wizyta przedstawiciela – przedstawiciel firmy może odwiedzić nas osobiście w celu zweryfikowania danych.
 • Weryfikacja przez kuriera – w niektórych przypadkach firma może wysłać kuriera, który pozwoli nam na potwierdzenie tożsamości na podstawie odręcznego podpisu na dokumentach.

Warto przypomnieć, że przed podaniem naszych danych zawsze należy dokładnie sprawdzić firmę, jej oficjalne dane kontaktowe i przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa związanych z ochroną naszych prywatnych informacji.