Transakcja unieważniona - co to znaczy?

Blog featured image

Transakcja unieważniona - co to znaczy?

Coraz więcej osób woli płacić za swoje zakupy kartą płatniczą. Wygoda i szybkość tego rozwiązania stają się dla klientów priorytetem – a dla przedsiębiorców potrzebą, na którą ich biznes musi odpowiadać. Z tego powodu w punktach usługowo-handlowych pojawiają się terminale płatnicze. Jakie jednak kroki podjąć, gdy transakcja została zrealizowana np. na błędną kwotę i czym jest unieważnienie transakcji?

Transakcja unieważniona – co to oznacza

Unieważnienie transakcji może być niezbędne w niektórych sytuacjach, np. popełnienia błędu przez sprzedawcę i pobrania od klienta nieprawidłowej kwoty za pomocą terminala płatniczego. W takim przypadku konieczne jest anulowanie pierwotnej transakcji i przeprowadzenie nowej, poprawnej operacji finansowej.

Unieważnienie jest zatem funkcją, która pozwala na anulowanie transakcji, gdy środki zostały już przekazane, jednak nie nastąpiło jeszcze zamknięcie dnia i zaksięgowanie płatności. Warto również zauważyć, że transakcja unieważniona różni się od funkcji zwrotu na terminalu płatniczym. W przypadku drugiego rozwiązania, zwrot środków można wykonać w dowolnym terminie od transakcji sprzedaży. Konieczne jest wtedy użycie tej samej karty płatniczej, którą została wykonana płatność oraz zastosowanie się do indywidualnych wytycznych przedsiębiorstwa dotyczących zwrotu.

Transakcja unieważniona na terminalu – o czym trzeba pamiętać

Znasz już odpowiedź na pytanie „transakcja unieważniona – co to znaczy?”, możemy więc skupić się na tym, o czym trzeba pamiętać podczas anulowania transakcji. Najważniejszą zasadą przeprowadzenia unieważnienia transakcji na terminalu jest zrobienie tego jeszcze przed zamknięciem dnia rozliczeniowego oraz jedynie na kwotę równą transakcji sprzedaży. Klient powinien być także niezwłocznie poinformowany o podjętych działaniach w celu wyjaśnienia sytuacji i ewentualnego ponownego zrealizowania płatności.

Należy wiedzieć, że podczas wcześniejszej autoryzacji transakcji środki mogły zostać zablokowane na rachunku klienta, a ich odblokowanie nastąpi w terminie zależnym od wewnętrznych procedur banku lub agenta rozliczeniowego.

Jak unieważnić transakcję

Jeśli unieważnienie transakcji jest konieczne, zgodnie z informacjami powyżej – powinno być wykonane przed zamknięciem dnia. Wcześniej należy przygotować wydruk potwierdzający transakcję, która ma zostać wycofana i postąpić zgodnie z instrukcją:

  1. W Menu terminala wybrać funkcję Unieważnienie.
  2. Wprowadzić kwotę transakcji i zatwierdzić ją za pomocą zielonego przycisku.
  3. Wprowadzić numer rachunku i potwierdzić go za pomocą zielonego przycisku. Numer rachunku można znaleźć w prawym górnym rogu wydruku (rach numer/receipt no).
  4. Terminal wydrukuje potwierdzenie unieważnienia.

Ważne jest, by zachować wszelkie dokumenty i potwierdzenia dotyczące unieważnionej transakcji. W niektórych przypadkach może być konieczne skierowanie zapytania do banku lub instytucji finansowej, która przetwarza płatności, aby formalnie unieważnić transakcję.

Co jeszcze warto wiedzieć

Aby zapobiegać przypadkom typu transakcja unieważniona na terminalu, lub po prostu wiedzieć, jak się w takiej sytuacji zachować – dobrą praktyką jest regularne szkolenie personelu obsługującego terminale płatnicze. Dokładne zaznajomienie z procedurami unieważniania transakcji pozwala na szybkie i sprawne reagowanie. Dzięki temu transakcja zostanie skutecznie anulowana, a następnie klient będzie mógł zrealizować płatność na prawidłową kwotę.