Awaria terminala płatniczego – co robić?

Blog featured image

Co zrobić w przypadku awarii terminala płatniczego?

Płatności bezgotówkowe stały się standardem, dlatego sprawny terminal płatniczy ma kluczowe znaczenie dla działalności każdego przedsiębiorcy. Jeśli w Twoim punkcie handlowo-usługowym zdarzy się awaria urządzenia, jak najszybciej skontaktuj się z naszym centrum serwisowym i zgłoś zdarzenie. Centrum Obsługi Akceptanta eService działa w trybie ciągłym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – zgłoszenia może dokonać każdy pracownik firmy, nie tylko jej właściciel. Odpowiedzialne korzystanie z terminala płatniczego

Odpowiedzialne korzystanie z terminala płatniczego

Awaria terminala płatniczego stanowi rzadkość, jeśli odpowiednio z niego korzystamy. Ryzyko można zminimalizować poprzez stosowanie się do zaleceń dostawcy urządzenia. Dotyczą one m.in. zakupu właściwych materiałów eksploatacyjnych, regularnego serwisu terminala oraz szkolenia pracowników, którzy będą odpowiedzialni za jego obsługę.

 • Szkolenie pracowników jest ważne, ponieważ awaria terminala może być konsekwencją niewłaściwego zachowania osoby obsługującej urządzenie. Jest to niezbędne również ze względu na bezpieczeństwo realizacji przeprowadzanych transakcji bezgotówkowych.
 • Jedną z częstszych przyczyn awarii terminali płatniczych jest korzystanie z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych. Włożenie niewłaściwego papieru może spowodować uszkodzenia, które wykluczą terminal z użytku. Z tego powodu, aby uzyskać prawidłowy wydruk z urządzenia, musimy zakupić papier termiczny o wymiarze dostosowanym do używanego modelu.
 • Regularny serwis terminali płatniczych skutecznie chroni przed awarią. Jest niezbędny, aby urządzenia działały sprawnie przez cały okres eksploatacji. Taki serwis powinien wykonywać specjalista, ponieważ samodzielna konserwacja terminala płatniczego również jest jedną z przyczyn, przez którą może pojawić się awaria.

Przyczyny awarii terminali płatniczych

Przyczynami awarii terminala płatniczego są nie tylko wymienione powyżej sytuacje związane z niewłaściwym korzystaniem z urządzenia i nieprzestrzeganiem zaleceń dostawcy.

Przerwa w użytkowaniu urządzenia może być spowodowana także przez globalne awarie systemów organizacji płatniczych, które uniemożliwiają płacenie klientom w sklepach czy punktach handlowo-usługowych – wtedy naprawa terminala płatniczego nic nie da, bo to nie uszkodzenie urządzenia jest powodem zdarzenia. W takim przypadku przedsiębiorca jest niezwłocznie poinformowany o awarii przez pracowników Centrum Obsługi Akceptanta. Oprócz tego, awaria terminala płatniczego może zdarzyć się w wyniku usterki wymagającej interwencji specjalisty, jednak takie sytuacje występują rzadko.

Brak połączenia na terminalu płatniczym. Co robić?

Jeśli na Twoim terminalu pojawia się komunikat „terminal płatniczy brak połączenia”, musisz wiedzieć, że nie jest to typowa awaria terminala płatniczego, ponieważ nie dotyczy samego urządzenia. Informacja może oznaczać brak połączenia z internetem lub zasięgiem GPRS. Bez nich urządzenie nie będzie przyjmowało płatności elektronicznych, gdyż musi mieć stałe połączenie z bankiem i wystawcą karty. Umożliwia to przesyłanie informacji o transakcjach w czasie rzeczywistym.

Jeśli Twój terminal płatniczy nie przyjmuje płatności warto:

 • zrestartować urządzenie (GPRS)
 • sprawdzić połączenia kabli
 • zrestartować router (terminale internetowe)

Potencjalne konsekwencje awarii terminala płatniczego

Konsekwencje awarii terminala płatniczego zależą od skali i rodzaju usterki. Zdarza się, że ich usunięcie może wiązać się z kosztami, jednak w większości przypadków operatorzy są w stanie naprawić awarię zdalnie. Przy podejmowaniu decyzji o wyborze operatora do współpracy ważna jest świadomość, że zatrudnia on doświadczonych serwisantów.

Awaria terminala płatniczego może również skutkować spadkiem przychodów uzyskiwanych przez przedsiębiorcę. Klienci nieposiadający przy sobie gotówki i przyzwyczajeni do tego, że w sklepie mogą zapłacić kartą – mogą zrazić się do punktu sprzedaży, w który urządzenie uległo awarii. Wiedząc, jakie to ważne dla sukcesu biznesu, eService gwarantuje interwencję serwisową w terminie szczegółowo określonym w umowie.

Wystąpiła awaria terminala płatniczego. Co powinieneś zrobić?

Awaria terminala płatniczego – instrukcja krok po kroku:

 1. W przypadku awarii lub fizycznego uszkodzenia terminala należy jak najszybciej skontaktować się z centrum serwisowym i zgłosić zdarzenie. Centrum Obsługi Akceptanta eService działa w trybie ciągłym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Zgłoszenia może dokonać każdy pracownik firmy, nie tylko jej właściciel. Należy przygotować numer NIP firmy lub numer TID terminala (znajduje się na każdym wydruku).
 3. Sposobów usunięcia awarii jest klika, w zależności od typu usterki. W pierwszej kolejności pracownik Centrum Obsługi Akceptanta diagnozuje problem i podejmuje próbę zdalnej pomocy (ponowne uruchomienie terminala, zdalna aktualizacja itp.).
 4. Jeżeli nie uda się zdalnie usunąć usterki, dalsze postępowanie jest uzależnione od typu posiadanego terminala.
  1. W przypadku terminali standardowych nadawane jest zlecenie serwisowe i klient informowany jest o wizycie serwisanta. Ten na miejscu diagnozuje i usuwa usterkę, a w ostateczności wymienia terminal na sprawny.
  2. Czas oczekiwania na serwisanta, w zależności od zawartej z eService umowy, waha się od kilku do maksymalnie 48h.

Kontakt do Centrum Obsługi Akceptanta eService: 22 533 22 22. Telefon czynny całą dobę 365 dni w roku.