Rekordowy rok eService

Blog featured image
  • Ponad 1,7 mln transakcji płatniczych na godzinę

  • 570 tysięcy terminali płatniczych i blisko 25 tysięcy sklepów internetowych obsługiwanych w 11 krajach Europy

  • Ponad 100 tysięcy bezpłatnych terminali udostępnionych w programie Polska Bezgotówkowa

Materiał audio z wypowiedzią do pobrania: https://www.eservice.pl/hubfs/Audioteka/Joanna_Seklecka_eService_01_2023.mp3


Podsumowanie

1 738 842 transakcje płatnicze zrealizowane w ciągu godziny, czyli o prawie 18 proc. więcej niż w 2021 roku. To jeden z rekordów eService, który padł podczas ostatniego szczytu zakupów – przed ubiegłorocznymi świętami Bożego Narodzenia. Firma odnotowała też znaczny wzrost liczby terminali oraz sklepów internetowych, które obsługuje w 11 krajach Europy. W roku 2022, jako pierwszy i jak dotąd jedyny uczestnik programu Polska Bezgotówkowa, przekroczyła próg 100 tysięcy terminali udostępnionych bezpłatnie polskim przedsiębiorcom. Wyniki te umacniają pozycję eService jako lidera rynku płatności elektronicznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

Miniony rok był dla eService czasem intensywnego wzrostu, a także wdrażania nowych usług dla naszych klientów w kraju i za granicą. Szczególne znaczenie miało wprowadzenie terminala aplikacyjnego LikePOS. To rozwiązanie wkracza w nowy obszar naszych usług i pozwala bezpiecznie wykorzystywać smartfony jako w pełni funkcjonalne, kieszonkowe terminale płatnicze. W roku 2022 udostępniliśmy je w Polsce oraz w Czechach, gdzie szybko zyskują coraz większe zainteresowanie – mówi Joanna Seklecka, prezes Zarządu eService. Duże tempo wzrostu obserwowaliśmy także w liczbie terminali i naszych usługach e-commerce. Liczba sklepów internetowych korzystających z bramek płatniczych obsługiwanych przez eService wzrosła do 25 tysięcy – podsumowuje Joanna Seklecka. 

Polska firma liderem w Europie Środkowo-Wschodniej

Liczba terminali płatniczych, które eService obsługuje w Polsce, osiągnęła na koniec 2022 roku 324,5 tysięcy. To ok. 57 proc. wszystkich urządzeń, dla których firma rozlicza transakcje w całej Europie (570 tys.). Wyniki te dają mu pozycję największego agenta rozliczeniowego w regionie. Duże zaangażowanie w rozwój krajowego rynku usług płatniczych oraz wsparcie polskich przedsiębiorców sprawiło też, że firma po raz kolejny otrzymała tytuł Lidera sprzedaży Programu Polska Bezgotówkowa.

Badania rynku i odpowiedź na rzeczywiste potrzeby 

W 2022 roku firma intensywnie rozwijała też ofertę specjalistycznych rozwiązań dostosowanych do potrzeb mikro przedsiębiorców, firm handlowych oraz dużych, międzynarodowych sieci handlowych. Przeprowadziła kolejną – międzynarodową – edycję badania preferencji płatniczych oraz postaw konsumentów wobec płatności bezgotówkowych. Zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystuje do tworzenia usług odznaczających się prostotą i wygodą użytkowania. Dobrym tego przykładem może być udostępniony w ubiegłym roku EVO Collect, czyli rozwiązanie usprawniające i automatyzujące rozliczenia prowadzone przez przedsiębiorców z ich klientami.

Edukacja i zaangażowanie społeczne

Działania eService wykraczają poza sferę biznesową. Firma przywiązuje dużą wagę do rozwoju zawodowego pracowników oraz wspierania inicjatyw społecznych i edukacji. Owocem tego modelu działania jest np. udostępnienie usługi Płacę i Pomagam. Dzięki niej Organizacje Pożytku Publicznego mogą prowadzić zbiórki pieniędzy przekazywanych przez posiadaczy kart płatniczych – przy okazji zakupów opłacanych na terminalach eService. Kolejnym przykładem są internetowe poradniki, wyjaśniające przedsiębiorcom zmiany w zakresie ich obowiązków wynikających z nowych przepisów prawa – np. Ustawy Polski Ład, Dyrektywy Omnibus czy Dyrektywy PSD2.

Inicjatywy podejmowane przez eService oraz osiągane wyniki zyskują wiele pozytywnych ocen i nagród. Wśród ważniejszych, przyznanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, na uwagę zasługują m.in.: tytuł Superbrands, Lider Sprzedaży Programu Polska Bezgotówkowa, Finansowa Marka Roku czy Friendly Workplace.