Polsko-Czeskie Forum Fintech w Pradze

Blog featured image
  • 30 maja 2023 r. w ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Czechach odbyło się Polsko-Czeskie Forum Fintech z udziałem firm i przedsiębiorców działających na obu rynkach.

  • Forum zostało zorganizowane przez ambasadę RP, eService oraz PKO Bank Polski, przy współpracy z Izbą Poselską i przedstawicielami resortów przemysłu, handlu oraz finansów Republiki Czeskiej, a także udziale organizacji płatniczych Visa i Mastercard.

  • Uczestnicy wydarzenia dyskutowali o potencjale rozwoju współpracy i wymiany handlowej przy wsparciu innowacyjnych narzędzi rynku cyfrowego oraz płatności elektronicznych.

Polsko-Czeskie Forum Fintech jest trójstronną inicjatywą ambasady RP w Czechach, największego w Europie Środkowo-Wschodniej agenta rozliczeniowego – polskiej firmy eService oraz lidera polskiego sektora bankowego – PKO Banku Polskiego, który za pośrednictwem swojego oddziału w Pradze wspiera i obsługuje przedsiębiorstwa oraz korporacje działające w Czechach. Celem przedsięwzięcia jest przegląd trendów i rozwiązań dostępnych w handlu elektronicznym oraz możliwości ich skutecznego wykorzystania dla rozwoju polskich i czeskich przedsiębiorstw, ich współpracy, a także wymiany handlowej pomiędzy krajami. 

Rynek czeski od lat jest dla nas jednym z najważniejszych. Obsługujemy na nim zarówno polskie firmy i sieci handlowe działające w Czechach, jak i lokalnych przedsiębiorców. Zebrane dzięki temu doświadczenia wskazują na ogromną rolę, jaką odgrywają płatności elektroniczne w rozwoju biznesu – tak w relacjach transgranicznych, jak i w zwiększaniu sprzedaży na obu rynkach. Zarówno polscy, jak i czescy konsumenci są bardzo otwarci na nowoczesne formy zakupów i płatności, co zalicza ich do europejskiej czołówki pod tym względem. Dla przedsiębiorców oznacza jednak nowe wyzwania związane z zapewnieniem wygodnych i intuicyjnych, a jednocześnie bezpiecznych płatności. Tu zaczyna się rola eService, a zorganizowane przez nas Forum ma służyć znalezieniu najlepszych form współpracy – powiedziała Joanna Seklecka, prezes eService.

Współpraca Polski i Czech ma ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarek obu krajów, a jej wspieranie jest jednym z naszych pierwszoplanowych priorytetów. Wynoszące blisko 34 mld euro - rekordowe obroty handlowe jakie odnotowaliśmy w ubiegłym roku sprawiają, że dla Polski - Czechy są drugim partnerem eksportowym, a Polska jest drugim partnerem handlowym Czech w UE, tuż po Niemczech powiedział Mateusz Gniazdowski, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej. Podkreślił też, że – Polska skutecznie wykorzystuje transformację cyfrową, aby umocnić swoją konkurencyjność i atrakcyjność na rynku międzynarodowym. Nasz kraj wspiera inwestycje w handel elektroniczny oraz rozwijające go narzędzia – innowacyjne rozwiązania cyfrowe oraz aplikacje mobilne, umożliwiające polskim i czeskim przedsiębiorcom docieranie z ofertą do kontrahentów i konsumentów w obu krajach.

Polsko-Czeskie relacje handlowe i gospodarcze 

Od poprzedniego spotkania polskich i czeskich przedsiębiorców minął rok. Przez ten czas relacje pomiędzy oboma krajami uległy dalszemu zacieśnianiu i rozwojowi, wbrew trudnej sytuacji oraz niepewności, jaką wywołały wydarzenia na wschodzie Ukrainy. Warto wskazać, że aktualny poziom wymiany handlowej Polski z Czechami jest wyższy niż z wielokrotnie większymi gospodarkami, takimi jak Francja, Stany Zjednoczone czy Chiny. Widać tu ogromny potencjał, na który wskazują też powszechnie dostępne dane. Wynika z nich, że e-handel z zagranicą zyskuje na popularności, a coraz więcej rodzimych firm dostrzega w tym szansę na rozwój. Część z nich swoją ekspansję chce rozpocząć od rynku bliskiego sąsiada – Czech. Ma temu sprzyjać bliskość geograficzna i związane z nią podobieństwa oraz wrażenie, że wejście na stosunkowo niewielki rynek czeski będzie łatwiejsze niż w przypadku kierunku zachodniego. Dodatkową zachętą jest to, że Czechy są jednym z najszybciej rozwijających się rynków e-commerce w Europie, a tamtejsze sklepy internetowe mają na swoim koncie już 13,5 proc. sprzedaży w krajowym handlu detalicznym. Ich obroty stale rosną i to nie tylko w wyniku inflacji. Z prognoz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu wynika, że wartość obrotów czeskiego rynku e-commerce już na początku roku 2023 przekroczyła 223 mld koron (ok. 9 mld euro).

Polacy i Czesi mają podobne preferencje

Badania przeprowadzone przez eService oraz Visa (www.eservice.pl/badania) wskazują, że Polacy i Czesi zaliczają się do europejskiej czołówki społeczeństw najchętniej korzystających z nowoczesnych form płatności elektronicznych. W obu krajach ponad 60 proc. badanych preferuje korzystanie z płatności elektronicznych podczas zakupów w tradycyjnych sklepach i punktach usługowych. To co najmniej dwukrotnie więcej niż odsetek osób preferujących posługiwanie się w tych sytuacjach gotówką, przy czym w Polsce przewaga ta jest jeszcze większa i wynosi 62 proc. wobec 26 proc. preferujących gotówkę. Podobieństwa postaw wobec form płatności dają o sobie znać szczególnie przy zakupach produktów spożywczych oraz w tym, że im wyższa wartość trans-akcji, tym częściej i chętniej jest ona opłacana przy użyciu płatności elektronicznych – kartą lub portfelem elektronicznym w smartfonie. Uczestnicy Forum zapoznali się też z wpływem, jaki ma wykorzystanie płatności elektronicznych na skrócenie czasu obsługi konsumentów oraz zmniejszenie kosztów i obciążeń czasowych dla gospodarki. Według danych szacunkowych opracowanych przez eService, czas trwania wszystkich transakcji płatniczych zrealizowanych w roku 2022 w Polsce to około 14 212 000 - 8 h dni roboczych. W tej liczbie aż 8 692 000 dni (ok. 61 proc czasu) pochłaniają transakcje realizowane gotówką, mimo że jej malejący udział w ogóle transakcji już w 2021 r. wyniósł tylko 21 proc. (wg danych NBP). Pokazuje to, jak ogromne oszczędności niesie ze sobą wykorzystanie nowoczesnych form płatności elektronicznych.. 

Bezpieczeństwo to nie tylko chwyt marketingowy

Podczas prezentacji i paneli dyskusyjnych towarzyszących forum, sporo uwagi poświęcono kwestiom cyberbezpieczeństwa w handlu elektronicznym oraz funkcjonowaniu instytucji finansowych. Zwracając uwagę na zmieniające się realia rynku i związane z tym wyzwania podkreślono, że dzięki wypracowanym i stale doskonalonym rozwiązaniom oraz procedurom, działanie branży płatności elektronicznych jest stabilne i bezpieczne. Co więcej, w sytuacji towarzyszącej obawom społecznym spowodowanym wybuchem wojny u naszego wschodniego sąsiada, wszystkie systemy płatnicze pracowały bez zakłóceń, zapewniając również płynną i sprawną obsługę znacznej liczby transakcji płatniczych realizowanych przez uchodźców kartami płatniczymi spoza UE. 

Polsko-Czeskie Forum Fintech jest kontynuacją ubiegłorocznego spotkania polskiego i czeskiego biznesu w Ambasadzie RP w Pradze. Wśród gości tegorocznej edycji znaleźli się liderzy biznesu, przedstawiciele branży finansowej, a także członkowie Polsko-Czeskiej Grupy Parlamentarnej i przedstawiciele władz wspierających rozwój sektora finansowego, handlu i przemysłu w Republice Czeskiej. Forum umożliwiło im szeroką wymianę praktycznych doświadczeń oraz pomysłów na usprawnienie relacji partnerskich i współpracy polsko-czeskiej.