Joanna Seklecka ponownie wybrana na przewodniczącą Prezydium KAR

Blog featured image
  • Komitet Agentów Rozliczeniowych przy Związku Banków Polskich drugi raz z rzędu powierzył funkcję przewodniczącej Prezydium Joannie Sekleckiej - prezesce zarządu eService. 

  • Pierwsza kadencja Joanny Sekleckiej jako przewodniczącej Prezydium KAR rozpoczęła się 22 stycznia 2020 r. i trwała trzy lata.

  • W ciągu ostatnich trzech lat KAR był zaangażowany w wiele ważnych inicjatyw służących rozwojowi rynku oraz branży płatniczej – m. in. rekordowo szybkie podwyższenie limitów transakcji zbliżeniowych bez PIN, a także dialog w sprawie zmiany terminu i zasad obowiązkowej integracji terminali płatniczych z kasami fiskalnymi on-line. 

Działający przy Związku Banków Polskich, Komitet Agentów Rozliczeniowych po raz kolejny powierzył Joannie Sekleckiej, prezesce zarządu eService – funkcję przewodniczącej Prezydium. Wybór na kolejną kadencję odbył się w drodze głosowania, w wyniku którego w skład Prezydium powołani zostali także: Piotr Majer, Vice President Elavon, oraz Grzegorz Mierzwiński, dyrektor sprzedaży Polskich ePłatności, którzy objęli funkcję wiceprzewodniczących. W skład Prezydium wchodzą też Sylwia Kowalczyk i Bartłomiej Nocoń, reprezentujący Związek Banków Polskich.

Pierwsza kadencja 

Pierwsza kadencja Joanny Sekleckiej jako przewodniczącej KAR rozpoczęła się 22 stycznia 2020 r. i trwała trzy lata. Od 31 stycznia 2023 roku została przedłużona na kolejne dwa. W tym czasie Joanna Seklecka będzie łączyć funkcję przewodniczącej z obowiązkami prezesa Zarządu eService, którym zarządza od października 2017 roku.

Ponowny wybór na przewodniczącą Prezydium KAR to dla mnie zaszczyt i ogromne wyróżnienie. Dziękuję za okazane zaufanie i możliwość kontynuacji działań realizowanych przez KAR. W trakcie poprzedniej kadencji udało nam się z powodzeniem przeprowadzić wiele ważnych przedsięwzięć i inicjatyw. Niektóre są jeszcze w toku, a wciąż pojawiają się nowe. To dowód na szybko postępujący rozwój polskiego rynku płatniczego i ważną rolę, jaką KAR odgrywa w tym procesie – powiedziała Joanna Seklecka, prezes eService.

Komitet Agentów Rozliczeniowych 

Komitet Agentów Rozliczeniowych jest forum konsultacyjno-doradczym Zarządu Związku Banków Polskich (ZBP) i działa zgodnie z jego Statutem. Do głównych zadań KAR należy tworzenie i promowanie wysokich standardów działalności na rynku obsługi kartowych transakcji płatniczych realizowanych za pomocą terminali POS, a także wspieranie i koordynacja inicjatyw przyczyniających się do stabilnego, bezpiecznego i przyjaznego dla klientów rozwoju rynku płatności kartowych. W skład Komitetu Agentów Rozliczeniowych wchodzą najwięksi polscy agenci rozliczeniowi.

Joanna Seklecka

Joanna Seklecka jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów dokto-ranckich na kierunku zarządzania. Ukończyła też elitarny Stanford Executive Program, prowadzony przez Stanford University Graduate School of Buisness dla najwyższej kadry zarządzającej. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w branżach: gier komputerowych, doradztwa i audytu. Karierę w eService rozpoczynała w 2004 roku, od stanowiska Dyrektora Departamentu Finansów i Księgowości, a następnie Dyrektora Zarządzającego częścią biznesowo-operacyjną. Po siedmiu latach, w 2011 r., została Wiceprezesem Zarządu eService S.A., należącej do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Na tym stanowisku odpowiadała za biznesowe i finansowe aspekty funkcjonowania firmy, a w 2014 r., koordynowała proces przekształcenia Spółki, połączony z wejściem w skład notowanej na NASDAQ, międzynarodowej grupy EVO Payments, w której objęła stanowisko General Manager’a na Polskę. W październiku 2017 r. została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu eService Sp. z o.o., na którym odpowiada w ramach grupy za cały obszar CEE (Central, Eastern Europe).  

Prezeska Zarządu eService

eService, zarządzany przez Joannę Seklecką, jest największym polskim agentem rozliczeniowym a także jednym z najaktywniejszych uczestników i najchętniej wybieranym dostawcą terminali płatniczych w Programie Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego — Polska Bezgotówkowa. 

Liczba terminali płatniczych, które eService obsługuje w Polsce, osiągnęła na koniec 2022 roku 324,5 tysięcy. To ok. 57 proc. wszystkich urządzeń, dla których firma rozlicza transakcje w całej Europie (570 tys.). Wyniki te dają mu pozycję największego agenta rozliczeniowego w regionie. Duże zaangażowanie w rozwój krajowego rynku usług płatniczych oraz wsparcie dla polskich przedsiębiorców sprawiło też, że firma po raz kolejny otrzymała tytuł Lidera sprzedaży Programu Polska Bezgotówkowa. Jako pierwszy i jak dotąd jedyny uczestnik programu przekroczyła też próg 100 tysięcy terminali udostępnionych w nim bezpłatnie polskim przedsiębiorcom. 

Działalność firmy nie ogranicza się do usług świadczonych za pomocą terminali. Duże tempo wzrostu notuje także na rynku e-commerce i mCommerce. Liczba sklepów internetowych korzy-stających z bramek płatniczych obsługiwanych przez eService zbliża się już do 25 tysięcy.