Joanna Seklecka przewodniczącą Komitetu Agentów Rozliczeniowych przy Związku Banków Polskich

Blog featured image

Komitet Agentów Rozliczeniowych przy Związku Banków Polskich powierzył funkcję przewodniczącej Joannie Sekleckiej, prezesowi zarządu eService. Wybór odbył się w drodze głosowania, w którym kandydatura Joanny Sekleckiej została wybrana jednogłośnie. Wiceprzewodniczącymi KAR zostali: Krzysztof Polończyk (First Data Polska) oraz Piotr Majer (Elavon).

Komitet Agentów Rozliczeniowych jest forum konsultacyjno - doradczym Zarządu Związku Banków Polskich (ZBP) i działa zgodnie z jego Statutem. Do głównych zadań KAR należy tworzenie i promowanie wysokich standardów działalności na rynku obsługi kartowych transakcji płatniczych realizowanych za pomocą terminali POS, a także wspieranie i koordynacja inicjatyw przyczyniających się do stabilnego, bezpiecznego, i przyjaznego dla klientów rozwoju rynku płatności kartowych. W skład Komitetu Agentów Rozliczeniowych wchodzą najwięksi polscy agenci rozliczeniowi.

Kadencja nowej przewodniczącej KAR rozpoczęła się 22 stycznia 2020 r. i potrwa trzy lata. W tym czasie Joanna Seklecka będzie łączyła obowiązki przewodniczącej z dotychczasowym stanowiskiem, które zajmuje w eService.

Joanna Seklecka jest związana z eService od 2004 roku. W 2017 objęła stanowisko Prezesa Zarządu i z sukcesami zarządza firmą, umacniając pozycję lidera polskiego rynku akceptacji kart płatniczych i rozliczania transakcji elektronicznych. Aktualnie jako General Manager jest także odpowiedzialna za działalność na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej Grupy EVO Payments Inc., do której należy spółka eService.

Pod kierownictwem Prezes Sekleckiej eService obsługuje 392 tysiące terminali płatniczych w całej Europie, z czego 254 tys. w Polsce. Firma rozwija się też na rynkach zagranicznych, odpowiadając za sprawne działanie 138 tysięcy terminali w 10 krajach Europy. Liczba oraz wartość obsługiwanych transakcji, a także zakres i jakość oferowanych usług, w połączeniu z liczbą obsługiwanych terminali, czyni firmę liderem polskiego rynku transakcji płatniczych oraz największym agentem rozliczeniowym w  Europie Środkowo-Wschodniej.

eService jest jednym z najaktywniejszych uczestników i najchętniej wybieranym dostawcą terminali oraz usług rozliczeniowych w Programie Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego — Polska Bezgotówkowa. Potwierdzeniem zaangażowania i osiąganych rezultatów są tytuły „Lidera sprzedaży w Programie Polska Bezgotówkowa”, które firma otrzymała już dwa lata z rzędu.