Karty płatnicze

Spolka nalezaca do EVO Payments International

Programowalny PINPad do systemów kasowych

Programowalny PINPad - to urządzenie połączone z kasą fiskalną. Urządzenie to może być wykorzystywane zarówno przez sieci sklepów posiadające własne rozwiązania informatyczne, jak i przedsiębiorców korzystających z oprogramowania dostarczanego przez firmy zewnętrzne.

W przeciwieństwie do klasycznego terminala płatniczego, transakcje przy użyciu pin padów nie wymagają dodatkowego zaangażowania kasjera. Dane są automatycznie przesyłane z kasy fiskalnej do PINPada, co eliminuje większość błędów związanych z nieprawidłowym wprowadzeniem kwoty transakcji, a w efekcie pozytywnie wpływa na zmniejszenie liczby składanych przez klientów reklamacji oraz pozwala przedsiębiorcom uniknąć strat.

Urządzenie wykorzystuję łączność USB, RS-232 oraz Ethernet.