Spolka nalezaca do EVO Payments International

Misja, wizja i wartości eService

Nasza Misja

Budowanie trwałych relacji poprzez dostarczanie naszym Klientom innowacyjnych, niezawodnych i bezpiecznych rozwiązań płatniczych, popartych bezkompromisowym zaangażowaniem, przekraczającym potrzeby naszych Klientów i partnerów.

Nasza Wizja

Bycie najbardziej zaufanym i innowacyjnym partnerem w branży realizacji płatności poprzez dostarczanie naszym Klientom na obsługiwanych przez nas rynkach najlepszych w swojej klasie rozwiązań.

Nasze Wartości

  • Niezawodność - nasz sukces zależy od naszego sprawdzonego zaangażowania wobec naszych udziałowców.
  • Współpraca - promujemy i nagradzamy pracę zespołową w celu wspierania zbiorowych talentów naszych Klientów, partnerów i pracowników.
  • Trwałe relacje - staramy się nawiązywać istotne i trwałe relacje ze stronami, na rzecz których świadczymy nasze usługi.
  • Innowacyjność - doceniamy kreatywność i staramy się z pasją wykorzystywać każdą okazję, aby zrozumieć i sprostać stale zmieniającym się potrzebom naszych rynków.
  • Uczciwość - promujemy kulturę wzajemnego zaufania, wsparcia i uczciwości, dążąc do tego, aby nasi Klienci, partnerzy i pracownicy mogli być dumni ze współpracy z eService.