Ogłoszenie w sprawie połączenia spółek

Zarząd Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (Spółki Przejmującej) oraz Zarząd EVO Payments International Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (Spółki Przejmowanej) zawiadamiają, iż wymienione spółki zamierzają się połączyć.

Tekst OGŁOSZENIA W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK 

Wykonując wymogi przewidziane w art. 500 § 2k.s.h. udostepniamy poniżej dokumenty dotyczące połączenia, w tym uzgodniony przez spółki Plan połączenia:

 1. Plan połączenia spółek,
 2. Uchawała Zarządu Spółki Przejmującej,
 3. Uchawała Zarządu Spółki Przejmowanej
 4. Opinia i raport z badania eService 2016,
 5. Opinia i raport z badania eService 2017,
 6. Opinia i raport z badania eService 2018,
 7. Sprawodzanie finansowe eService 2016,
 8. Sprawodzanie finansowe eService 2017,
 9. Sprawodzanie finansowe eService 2018,
 10. Sprawodzanie finansowe EVO Payments International 2016,
 11. Sprawodzanie finansowe EVO Payments International 2017,
 12. Sprawodzanie finansowe EVO Payments International 2018,
 13. Sprawodzanie Zarządu eService 2016,
 14. Sprawodzanie Zarządu eService 2017,
 15. Sprawodzanie Zarządu eService 2018.