eService Gepardem Biznesu

eService, lider technologiczny wśród polskich agentów rozliczeniowych, od 2014 r. prowadzący działalność również w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym zdobył roku prestiżowy tytuł Geparda Biznesu.

Tytuł ten został przyznany spółce przez Instytut Nowoczesnego Biznesu oraz  Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma”. Od 2006 r.  prowadzą one badania sytuacji finansowej przedsiębiorstw w Polsce według różnych wskaźników. Informacje do analiz dostarczane są przez Wywiadownię Handlową Infocredit, która zbiera dane z Krajowego Rejestru Sądowego.

W tym roku Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała przedsiębiorstwa, które w latach 2011-2012 każdego roku wykazały co najmniej pół miliona zł przychodów, zysk netto oraz dodatnią wartość kapitału. Wśród nich uplasowała się też spółka eService i tym samym zdobyła kolejny tytuł za osiągnięcia i wkład w rozwój polskiego biznesu.

eService od lat nieprzerwanie się rozwija oraz wdraża nowe pomysły na rynek agentów rozliczeniowych. Udział Spółki w polskim rynku transakcji kartowych wynosi blisko 40 proc.. Przetworzone w 2013 r. ponad pół miliarda transakcji elektronicznych plasuje eService na pierwszym miejscu wśród agentów rozliczeniowych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2014 r. Spółka rozpoczęła działalność w Czechach i na Słowacji.