zagadnienia techniczne eService

eService TRA

TRA, czyli analiza ryzyka transakcji, jest usługą umożliwiającą zwolnienie z silnego uwierzytelniania klienta (SCA).

TRA ma zastosowanie wyłącznie do kart płatniczych wydanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Wielkiej Brytanii.


Dzięki TRA sprzedawcy mogą skorzystać ze zwolnienia z silnego uwierzytelniania dla kwalifikujących się transakcji o niższym ryzyku. Usługa wykorzystuje algorytmy do oznaczania transakcji o niskim ryzyku. Jeśli system banku, który wydał kartę płatniczą, zaakceptuje wniosek o zwolnienie, transakcja nie będzie wymagała SCA. W innym przypadku, kiedy bank odrzuci transakcję jako obarczoną za wysokim ryzykiem, od posiadacza karty wymagane będzie uwierzytelnienie.

Wyjątki TRA mogą być stosowane tylko do transakcji e-commerce do równowartości kwoty 500 euro. Rzeczywista dopuszczalna kwota przy zastosowaniu TRA zależy od referencyjnego wskaźnika oszustw acquirera (który może się zmieniać).

 

Jest to wartość, do której można zastosować TRA.

Referencyjny wskaźnik oszustw jest obliczany poprzez sumowanie wartości wszystkich nieautoryzowanych lub nieuczciwych zdalnych transakcji podzielonych przez łączną wartość wszystkich transakcji zdalnych dla tego samego rodzaju transakcji, niezależnie od tego, czy zostały one uwierzytelnione za pomocą SCA, czy też z wykorzystaniem TRA.


TRA dotyczy tylko kart wydanych w Europejskim Okręgu Gospodarczym (EOG) i Wielkiej Brytanii.

Tak. 3DS musi być wspierane we wszystkich kanałach e-commerce. Posiadacze kart muszą używać 3DS do uwierzytelniania transakcji niezatwierdzonych dla TRA, czyli określonych jako średniego lub wysokiego ryzyka.

Wystarczy wyrazić zgodę na włączenie usługi. My wewnętrznie sprawdzimy możliwość włączania tej usługi indywidualnie przez każdego Akceptanta. Analizujemy między innymi czy Twoje transakcje były realizowane w poprawny sposób przez co najmniej 6 miesięcy.

W przypadku, gdy wnioskowano o zastosowanie odstępstwa TRA i zostało ono wdrożone przez acquirera w imieniu akceptanta, to akceptant ponosi odpowiedzialność za wszelkie oszustwa, w tym wszelkie związane z nimi obciążenia zwrotne wynikające z transakcji. Akceptant korzystający z odstępstwa eService TRA musi być gotowy zarówno uznać decyzję eService o TRA, jak i wziąć na siebie ryzyko odpowiedzialności za oszustwa.

 

Włączenie usługi może wiązać się z opłatą abonamentową zależną od wielkości obrotów kartami płatniczymi.

Dane transakcyjne są dostarczane przez eService w taki sam sposób jak przy współpracy bez wdrożonego TRA.

TRA koncentruje się na maksymalizacji przychodów i minimalizacji oszustw poprzez analizę transakcji przed uwierzytelnieniem i autoryzacją. Ma to na celu odfiltrowanie prób oszustwa, wykorzystanie odstępstw wymaganych przez nabywcę, płynne uwierzytelnienie oraz zmniejszenie liczby odmów płatności.

Pomagając naszym klientom w usprawnieniu płatności przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka oszustw, zmniejszamy własne ryzyko.

Gdy akceptanci biorą na siebie odpowiedzialność za oszustwa (jak w przypadku TRA), my także zmniejszamy ogólny wskaźnik oszustw w eService, utrzymując naszą wartość progu wyłączenia TRA na jak najwyższym poziomie.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszymi doradcami przez telefon, chat lub formularz. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Poznaj eService

Zarzad i struktura

Zarząd i struktura

Produkty i uslugi

Oferta