Spolka nalezaca do EVO Payments International

Rzecznik Klienta

Zadowolenie naszych Klientów i wysoka jakość obsługi są jednymi z podstawowych priorytetów jakimi kierujemy się w naszych codziennych działaniach. Dążąc do zapewnienia naszym klientom nowoczesnych i niezawodnych usług oraz wszechstronnego, całodobowego wsparcia nie zapominamy, że nawet najlepszym zdarzają się sytuacje, które wymagają niestandardowego potraktowania.

Mając te świadomość i będąc odpowiedzialnym partnerem biznesowym, jako pierwszy agent rozliczeniowy w Polsce powołaliśmy Rzecznika Klienta.

Głównym zadaniem Rzecznika Klienta jest reprezentowanie Państwa interesów i pełnienie roli instancji odwoławczej w przypadkach, w których sposób rozpatrzenia reklamacji Klienta nie uwzględnia wszystkich okoliczności i czynników, jakie powinny zostać wzięte pod uwagę.

Aby sprawnie i skutecznie zając się sprawami zgłaszanymi do Rzecznika Klienta, prosimy o zastosowanie się do kilku prostych zasad, które przypominamy poniżej:

   

 • Zgłaszane sprawy powinny dotyczyć sugestii usprawniających procesy obsługi Klientów lub reklamacji, która została już rozpatrzona przez eService, a otrzymana odpowiedź jest niesatysfakcjonująca.
 • Jak złożyć reklamację?

 • Korespondencja w zgłaszanej sprawie powinna stanowić odwołanie od decyzji wydanej w odpowiedzi na reklamację i zawierać opis okoliczności sprawy, argumenty na poparcie zgłaszanych żądań oraz informację o oczekiwanym sposobie rozwiązania zgłaszanej sprawy.
 • Do zgłoszenia prosimy dołączyć dane identyfikacyjne Klienta.
 • Sprawy wymagające interwencji Rzecznika Klienta można zgłaszać pisemnie:

    

  • za pomocą poczty elektronicznej kierowanej na adres: RZECZNIK.KLIENTA@ESERVICE.COM.PL;
  • za pomocą poczty tradycyjnej kierowanej na adres: eService Sp. z o.o. ul. Jana Olbrachta 94,
   01-102 Warszawa z dopiskiem "Rzecznik Klienta".
  •  

 •  

Przekazywane przez Państwa opinie i zgłoszenia pozwalają nam zidentyfikować obszary działalności, w których możemy podnosić jakość obsługi i zwiększać satysfakcję z naszych usług.

Dziękujemy.         

 * * *

Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzoną korespondencją jest Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 94.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu niezbędnym do obsługi Pani/Pana zapytania w ramach niniejszego formularza kontaktowego.  Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych przez eService oraz o przysługujących Pani/Panu prawach dostępne są w Polityce Prywatności eService.