Spolka nalezaca do EVO Payments International

Polityka prywatności portalu eService

Dane osobowe

Publiczna witryna sieci Web

Dane osobowe są informacjami, które mogą zostać wykorzystane w celu ustalenia Państwa tożsamości. Obejmują informacje takie jak: Państwa prawidłowe imię i nazwisko, adres, adres korespondencyjny i numer telefonu. Dane te nie obejmują informacji, które nie są bezpośrednio związane z Państwa samą tożsamością. Co do zasady, możecie Państwo korzystać z naszych usług w trybie online bez ujawniania swojej tożsamości. Kiedy zażądacie Państwo informacji, będziemy prosić o podanie imienia i nazwiska, a także innych informacji osobowych lub uzyskamy takie dane od osób trzecich. Możecie Państwo zadecydować, czy będziecie ujawniać takie informacje, czy nie.

Jeśli podacie nam Państwo informacje na temat innej osoby, robiąc to potwierdzacie, że osoby takie udzieliły Państwu zgody na przekazanie nam tych informacji tak, abyśmy mogli przetwarzać ich informacje osobowe oraz, że również poinformowaliście Państwo te osoby o tym kim jesteśmy i w jakim celu będziemy wykorzystywać ich dane, zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Wszystkie dane na Państwa temat przechowujemy na specjalnie zabezpieczonych serwerach w Niemczech. Dostęp do takich danych posiada jedynie kilka specjalnie upoważnionych osób, które są odpowiedzialne za techniczne, komercyjne lub redakcyjne utrzymanie serwerów.

Proces związany ze składaniem wniosków i niepubliczne witryny sieci Web

Może w danym momencie zaistnieć konieczność podania nam przez Państwa pewnych informacji osobowych.  Takie informacje mogą obejmować informacje takie jak: Państwa data urodzenia i adres a informacje te mogą być chronione obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności danych.  Prosimy potwierdzić Państwa zgodę na przetwarzanie przez nas takich informacji oraz na ich ujawnienie przez nas zarówno naszym spółkom powiązanym, jak też zewnętrznym usługodawcom zajmującym się ich przetwarzaniem.  My i takie podmioty będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe jedynie w celach niezbędnych dla wykonywania przez nasz naszych zobowiązań na podstawie Państwa umowy klienta, a także przestrzegania przez nas przepisów prawa i uregulowań.  Odbiorcy informacji mogą obejmować PKO Bank Polski, nasze spółki powiązane i zewnętrznych usługodawców.  Cele, w jakich będą przetwarzane dane mogą obejmować aspekty dochowania należytej staranności, weryfikacji dokonywanych w związku z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy, a także potwierdzeń w ramach procedury „poznaj swojego klienta” („KYC”).

 

Dane przeglądarki i pliki cookie

Informacje na temat korzystania przez Państwa z Internetu są logowane przez nasze serwery. Takie dane mogą być wykorzystywane w celu identyfikacji Państwa (na przykład, Państwa adres IP, data i godzina oraz przeglądane strony). Nie wykorzystujemy żadnych danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania anonimowych rekordów danych w celach statystycznych, dla ulepszania naszych witryn oraz lepszego zaspokajania potrzeb osób je odwiedzających. Oprócz plików rejestru wykorzystywane są również tak zwane pliki "cookie". Są one przechowywane w Państwa przeglądarce i pomagają w dostarczaniu usługi na wyższym poziomie oraz bardziej spersonalizowanej, np. dzięki zapamiętaniu pewnych wyborów dokonywanych Państwa tak, abyście nie musieli ich Państwo ponownie wprowadzać. Nasze witryny internetowe wykorzystują następujące pliki cookie:

Plik cookie

Okres wygaśnięcia

Opis

Prywatność

1 rok

Zapamiętuje czy zaakceptowaliście Państwo naszą politykę prywatności

Sesyjne

Sesja

Przechowuje informacje niezbędne w celu korzystania z naszych usług oraz ułatwienia Państwa aktualnej wizyty na stronie

Google Analytics

2 lata

Przechowuje informacje w celu anonimowego śledzenia i analizowania Państwa wizyty dla lepszego zrozumienia sposobu w jaki użytkownicy korzystają z naszej strony oraz dla usprawnienia ich doświadczeń związanych z odwiedzaną stroną

Mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie poprzez wybranie odpowiednich ustawień w Państwa przeglądarce. Jeśli dokonacie Państwo takich ustawień, możecie nie być w stanie uzyskać dostępu do strony lub w pełni korzystać ze wszystkich usług oferowanych na naszej stronie internetowej.

Zewnętrzne narzędzia analityczne

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną przez Google, Inc. („Google").  Google Analytics wykorzystuje pliki „cookie", które są plikami tekstowymi umieszczanymi na Państwa komputerze, pomagając witrynie w analizowaniu tego w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez pliki „cookie” o sposobie korzystania przez Państwa ze strony internetowej (włączając Państwa adres IP) będą generalnie przekazywane do i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W przypadku włączenia na tej stronie anonimowości adresu IP, jednakże wcześniej Google skróci Państwa adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynie w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA zostanie przekazany pełen adres IP i tam zostanie on skrócony. Google będzie wykorzystywać takie informacje w imieniu operatora niniejszej witryny internetowej w celu dokonania oceny korzystania z niej przez Państwa, opracowania  raportów aktywności na stronie internetowej i zapewnienia innych usług dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz korzystania z Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Możecie Państwo odmówić wykorzystywania plików „cookie” poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w Państwa  wyszukiwarce; jednakże, pragniemy zwrócić uwagę na to, iż dokonanie takich ustawień może spowodować utratę możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności oferowanej przez tę witrynę internetową. Ponadto, możecie Państwo zapobiec gromadzeniu danych (w tym Państwa adres IP), generowanych przez pliki „cookie” oraz związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej dla Google i przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej za pośrednictwem następującego linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Ponadto, korzystamy z usługi Google AdWords dla naszej strony internetowej. Oznacza to, że kiedy przeszukujecie Państwo sieć za pośrednictwem Google, w pewnych okolicznościach może pojawić się wraz z wynikami poszukiwania reklama pochodząca od naszej firmy. Wygląd reklamy zależy od tego czy wpisaliście Państwo jedno z wyszukiwanych słów dopasowanych do produktów naszej firmy, które zostały przez nas wcześniej zdefiniowane w Google AdWords. Aby móc ocenić skuteczność naszych reklam, tj. aby móc zmierzyć czy i w jakim zakresie reklama była dla Państwa interesująca, korzystamy z funkcji ‘Conversion Tracking’ (Śledzenie Konwersji) zapewnianej przez Google.  Dalsze informacje na temat tej funkcji, a także związanego z tym wykorzystywania plików „cookie” przez Google można znaleźć na STRONIE INTERNETOWEJ GOOGLE.

Możecie Państwo odmówić wykorzystywania Google Analytics klikając na następujący link. W Państwa komputerze zostanie umieszczony plik „cookie” typu „opt-out”, uniemożliwiający przyszłe gromadzenie Państwa danych podczas odwiedzania tej witryny internetowej: WYŁĄCZ GOOGLE ANALYTICS.

Dalsze informacje na temat warunków wykorzystania i prywatności danych można znaleźć pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/pl.html. 
Prosimy zauważyć, że pod tym adresem kod Google Analytics został uzupełniony dopiskiem: “gat._anonymizeIp();” dla zapewnienia zanonimizowanego zbioru adresów IP (tak zwane „IP-masking” (ukrywanie adresu IP)).

 

Przekazywanie informacji osobowych osobom trzecim

Będziemy przekazywać Państwa dane osobom trzecim jedynie za Państwa wyraźną zgodą. Zgodnie z postanowieniami polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, osoby odwiedzające naszą stronę internetową są informowane za każdym razem kiedy gromadzone są dane osobowe. Ponadto, nie zbieramy, nie wykorzystujemy ani nie przetwarzamy danych osobowych bez Państwa wyraźnej zgody, która może również zostać wyrażona elektronicznie. Po przekazaniu nam przez Państwa zgody, możecie Państwo zawsze ją odwołać ze skutkiem na przyszłość.

Dane osobowe, które wprowadzacie Państwo na naszej stronie internetowej są przechowywane do czasu osiągnięcia celu, w jakim zostały nam powierzone. Jeśli nie będzie się Państwo dalej zgadzać na przechowywanie Państwa danych osobowych, lub jeśli zostały one przechowane w wyniku błędu, spowodujemy ich usunięcie lub odpowiednie zablokowanie, bądź dokonamy niezbędnych korekt (pod warunkiem, że będzie to możliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). Na Państwa zażądanie, możemy Państwu bezpłatnie przesłać informacje na temat wszystkich Państwa danych osobowych, które zachowaliśmy.

Jeśli, w trakcie przetwarzania innych danych, dane zostaną przekazane usługodawcom, innym podmiotom PKO Bank Polski, EVO i ich kontrahentom, podmioty takie będą również zobowiązane do przestrzegania polskiej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG), innych wymogów prawnych oraz, na podstawie umowy, polityki prywatności EVO Payments International GmbH. W przypadku przekazania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, włączając Stany Zjednoczone Ameryki, które mogą nie posiadać przepisów porównywalnych z obowiązującymi w Unii Europejskiej w celu ochrony Państwa informacji osobowych, będziemy odpowiedzialni za zapewnienie, że Państwa dane osobowe będą nadal chronione na takim samym poziomie tak, jakbyśmy się nimi zajmowali bezpośrednio. Będziemy przekazywać Państwa dane organom władz jedynie jeśli będziemy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa lub przez sąd.

Inne strony internetowe i bezpieczeństwo informacji

Inne strony internetowe, które mogą zostać powiązane z naszą stroną (naszymi stronami) lub przez taką stronę (strony) podlegają własnym zasadom, które mogą się różnić od naszych. Powinniście Państwo zapoznać się dokładnie z polityką prywatności takich stron internetowych przed udostępnianiem jakichkolwiek informacji osobowych.