Spolka nalezaca do EVO Payments International

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01‑102 Warszawa, przy ul. Jana Olbrachta 94, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy XII  Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000490970, o kapitale zakładowym (wpłaconym) w wysokości 56 000 000, 00 PLN, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 118-14-77-610, REGON: 016107240.

Skontaktuj się z nami!

 

CENTRUM ELEKTRONICZNYCH USŁUG PŁATNICZYCH ESERVICE SP. Z O.O.

ul. Jana Olbrachta 94

01-102 Warszawa       

e-mail: eservice(at)eservice.com.pl

 

 

CENTRUM OBSŁUGI AKCEPTANTA*

telefon: 22 533 22 22                                                                    

fax: 22 533 22 01

e-mail: coa(at)eservice.com.pl

*opłaty za połączenie zgodne z taryfą operatora

 

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

telefon: 22 229 29 40

e-mail: akceptanci(at)eservice.com.pl

 

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW

media(at)eservice.com.pl 

 

Aneta Filipczak, CORE PR

tel. kom. 513 154 685

e-mail: aneta.filipczak(at)corepr.pl

 

Piotr Pocztarek, CORE PR

Tel. kom. 501 375 881

 e-mail: piotr.pocztarek(at)corepr.pl