Spolka nalezaca do EVO Payments International

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01‑102 Warszawa, przy ul. Jana Olbrachta 94, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy XII  Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000490970, o kapitale zakładowym (wpłaconym) w wysokości 56 000 000, 00 PLN, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 118-14-77-610, REGON: 016107240.

Skontaktuj się z nami!

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu niezbędnym do obsługi Pani/Pana zgłoszenia przez Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 94. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych przez eService oraz o przysługujących Pani/Panu prawach dostępne są w Polityce Prywatności eService.

 

CENTRUM ELEKTRONICZNYCH USŁUG PŁATNICZYCH ESERVICE SP. Z O.O.

ul. Jana Olbrachta 94

01-102 Warszawa       

e-mail: eservice(at)eservice.com.pl

 

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

telefon: 22 229 29 40

e-mail: akceptanci(at)eservice.com.pl

 

CENTRUM OBSŁUGI AKCEPTANTA*

telefon: 22 533 22 22                                                                    

fax: 22 533 22 01

e-mail: coa(at)eservice.com.pl

*opłaty za połączenie zgodne z taryfą operatora

 

KONTAKT DLA MEDIÓW

Witold Siekierzyński

Zbigniew Drohobycki

e-mail: media(at)eservice.com.pl