Spolka nalezaca do EVO Payments International

Skontaktuj się z nami!

CENTRUM ELEKTRONICZNYCH USŁUG PŁATNICZYCH ESERVICE SP. Z O.O.

ul. Jana Olbrachta 94

01-102 Warszawa       

e-mail: eservice(at)eservice.com.pl

 

CENTRUM OBSŁUGI AKCEPTANTA*

telefon: 22 533 22 22                                                                    

fax: 22 533 22 01

e-mail: coa(at)eservice.com.pl

*opłaty za połączenie zgodne z taryfą operatora

 

KONTAKT DLA MEDIÓW

Dominika Gałaj

telefon: 22 533 33 10                                                                        

e-mail: dominika.galaj(at)eservice.com.pl 

 

 

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01‑102 Warszawa, przy ul. Jana Olbrachta 94, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy XII  Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000490970, o kapitale zakładowym (wpłaconym) w wysokości 56 000 000, 00 PLN, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 118-14-77-610, REGON: 016107240.