eService obsługuje transakcje płatnicze w marketach Leroy Merlin

Przeprowadzony w sierpniu 2014 r. w Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. audyt wykazał zgodność systemu zarządzania wprowadzonego w Spółce z normą EN 15838, co stanowi o spełnieniu najwyższych standardów profesjonalnej troski o Klienta.

Norma EN 15838 została opracowana przez ECCCO (European Confederation of Contact Centre Organisations) na zlecenie Komisji Europejskiej w 2009 roku. Jej najważniejszym celem jest wyznaczenie standardu w zakresie zbudowania systemu zarządzania jakością w organizacjach contact point nastawionego na kompleksowe spełnienie wymagań Klientów, jak również wskazanie najlepszych praktyk w kluczowych obszarach zarządzania.

Po audycie certyfikującym, wykonanym przez międzynarodową jednostkę certyfikującą SGS, eService otrzymało certyfikat EN 15838, który jest ważny przez 3 lata. W celu potwierdzenia skuteczności utrzymywanego systemu zarządzania, w kolejnych latach zostaną przeprowadzone coroczne audyty nadzoru.

Zdaniem Dyrektora Biura Obsługi Klienta eService Elżbiety Tomaszewskiej, certyfikat ten jest odzwierciedleniem nie tylko dużego wkładu zespołu w poprawne i profesjonalne relacje z Klientem, lecz też najważniejszych wartości pielęgnowanych przez firmę. Dodaje, że na uzyskanie tego certyfikatu miało wpływ wieloletnie doświadczenie w pracy z Klientem, które wykształciło w pracownikach stałe doskonalenie się w dążeniu do kompleksowego rozwiązania problemu przy pierwszym kontakcie.

Widoczne zaangażowanie w utrzymanie systemu, profesjonalna wiedza pracowników eService oraz ich przyjazne nastawienie do Klientów sprawia, że system zarządzania jakością kontaktów z Klientem, funkcjonujący w spółce, zyskał nasze uznanie. W eService widoczna jest chęć monitorowania i poprawiania wskaźników mających na celu zapewnienie skutecznej i satysfakcjonującej komunikacji z Klientami. Pracownicy odpowiedzialni za doskonalenie modelu obsługi Klienta wybiegają nawet ponad wymagania standardu, monitorując dodatkowe elementy, nie wymagane przez normę. Zdobyta w ten sposób wiedza umożliwia eService proponowanie coraz to lepszej i przemyślanej strategii w zakresie świadczonych usług – komentuje Krzysztof Gawecki, Audytor SGS.

SGS jest wiodącą w świecie firmą kontrolną, weryfikacyjną, testującą i certyfikacyjną z siedzibą główną w Szwajcarii. SGS jest uznawana jako światowy wzorzec jakości i etyki. Zatrudniając ponad 80,000 pracowników, SGS działa w sieci ponad 1,650 biur i laboratoriów na całym świecie.