bg-3

Raporty i sprawozdania eService

Wykaz dokumentów

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2022

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2021

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020