eService laureatem Programu Najwyższa Jakość Quality International 2014

Kapituła Programu Najwyższa Jakość Quality International 2014 jednogłośnie przyznała eService tytuł QI Services za świadczenie najwyższej jakości kompleksowych usług w zakresie akceptacji kart płatniczych.

Program Najwyższa Jakość Quality International 2014 to ogólnopolski program konkursowy organizowany przez Forum Biznesu i odbywa się pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Klubu Polskie Forum ISO 9000.

Laureaci Programu wyłaniani są w trzech kategoriach: QI Product – produkt najwyższej jakości, QI Services – usługi najwyższej jakości, QI Order – zarządzanie najwyższej jakości. Celem Programu jest promowanie w firmach i instytucjach, działających na terytorium RP, skutecznych metod zarządzania jakością, a także wskazanie i promocja tych firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy, gwarantujące klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie.

W skład kapituły Programu wchodzą niezależni eksperci, którzy wysoko ocenili działania związane z wdrażaniem, a także promowaniem idei jakości we wszystkich aspektach działalności eService. Szczególnie został wyróżniony zakres oraz jakość świadczonych usług.

eService, jako lider rynku wśród agentów rozliczeniowych stosuje najwyższe standardy
a zdobycie prestiżowego tytułu Najwyższa Jakość jest tego potwierdzeniem.