Spolka nalezaca do EVO Payments International

Certyfikat SGS ISO 18295-1:2017

Certyfikat potwierdza zgodność systemu zarządzania telecentrum eService z normą ISO 18295-1:2017 Customer Contact Centres. Jest potwierdzeniem wysokiej jakości usług i wsparcia klientów w zakresie dokonywania płatności elektronicznych na rynku europejskim. Do pomyślnego ukończenia audytu i uzyskania certyfikatu niezbędne jest otrzymanie pozytywnych ocen wielu obszarów funkcjonowania telefonicznej obsługi klienta, m.in.: strategii zarządzania i polityki zarządczej, pracy konsultantów, infrastruktury, procesów, zadowolenia klientów oraz odpowiedzialności społecznej.

ISO 18295-1:2017 zastępuje certyfikację EN 15838:2009, którą eService posiadał od 25.09.2014 r.