Jak zmienić numer konta bankowego?

Zmiana numeru rachunku bankowego możliwa jest przez Portal Klienta. W tym celu należy zalogować się do Portalu Klienta https://portal.eservice.pl/ i postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

  1. Wybrać zakładkę Moje terminale
  2. Wybrać przycisk , który znajduje sie w prawym górnym rogu strony.
  3. Skasować i wprowadzić nowy rachunek bankowy w polu rachunek bankowy
  4. Wybrać przycisk , który znajduje sie w prawym górnym rogu strony.
  5. Wprowadzić kod autoryzacyjny, który został wysłany na telefon osoby wskazanej do reprezentowania firmy I wybrać

Zmiana może zostać wprowadzona również na podstawie dyspozycji pisemnej z podpisem zgodnym z umową przesłanej w oryginale na adres: eService Sp. z o.o. ul. Jana Olbrachta 94 01-102 Warszawa.