Spolka nalezaca do EVO Payments International

Zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług (VAT) art. 106i ust. 1, w przypadku usług świadczonych przez eService Sp. z o.o. obowiązek podatkowy powstaje z końcem miesiąca (30. lub 31. danego miesiąca), ponieważ usługa wykonywana jest w ciągu całego miesiąca. Zgodnie z przepisami o VAT, eService ma obowiązek wystawić fakturę nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.