Spolka nalezaca do EVO Payments International

Zmiana danych firmy możliwa jest wyłącznie na podstawie pisemnej dyspozycji Klienta, wraz z dołączonymi odpowiednimi dokumentami rejestracyjnymi firmy (np. NIP, REGON, wpis do EDG/KRS). W celu zmiany danych firmy prosimy o WYPEŁNIENIE FORMULARZA.

W przypadku zmiany danych osobowych (w nazwie firmy, reprezentacji firmy), zmiany można dokonać na podstawie kserokopii dowodu osobistego lub kserokopii skróconego odpisu Aktu małżeństwa oraz aktualnych dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej.

Zmiana adresu korespondencyjnego wprowadzana jest na podstawie pisemnej dyspozycji Klienta bez konieczności dołączania dokumentów.