Spolka nalezaca do EVO Payments International

Reklamację można złożyć:

  • Telefonicznie - za pośrednictwem Centrum Obsługi Akceptanta eService (telefon: 22 533 22 22)
  • Pocztą elektroniczną – przesyłając zgłoszenie na adres rejestrator(at)eservice.com.pl  
  • Listownie – przesyłając zgłoszenie na adres korespondencyjny eService (ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa)
  • W siedzibie eService - ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa (w formie ustnej lub pisemnej)