Spolka nalezaca do EVO Payments International

Trzykrotne, kolejne wprowadzenie błędnego kodu PIN, dla bezpieczeństwa posiadacza karty, powoduje blokadę karty a w przypadku transakcji w bankomacie – jej zatrzymywanie przez urządzenie. Zgodnie z powyższym, w tej sytuacji punkt usługowo - handlowy ma prawo zatrzymać kartę. W przypadku blokady karty lub jej zatrzymania, posiadacz karty powinien skontaktować się z bankiem, który wydał kartę (w zależności od regulacji banku posiadacz karty otrzyma nowy PIN, lub nową kartę płatniczą).