Spolka nalezaca do EVO Payments International

Korzystanie z karty płatniczej przez osobę inną niż właściciel karty jest niedozwolone. Do korzystania z karty uprawniona jest tylko ta osoba, której imię i nazwisko widnieje na karcie. Tym samym akceptant (sprzedawca) nie może przyjmować zapłaty kartą nienależącą do osoby płacącej, nawet jeśli ta osoba jest małżonkiem osoby posługującej się kartą. Regulacja ta wynika z Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych oraz Umowy o kartę płatniczą między bankiem a posiadaczem karty.