Spolka nalezaca do EVO Payments International

Karta przedpłacona nie wymaga posiadania rachunku w banku wydającym kartę (karta ma swój osobny rachunek). Niektóre karty przedpłacone są niespersonalizowane, co oznacza, że może płacić nią każdy, kto podpisze się na pasku podpisu na karcie jako jej użytkownik. Warunkiem dokonania transakcji jest wcześniejsze zasilenie rachunku karty kwotą do dyspozycji. Taka karta może być podarowana w prezencie osobie trzeciej. Po wykorzystaniu kwoty dostępnej na rachunku karty istnieje możliwość ponownego jego zasilenia.