Spolka nalezaca do EVO Payments International

W przypadku, gdy na terminalu pojawi się komunikat: "zadzwoń do eService", należy skontaktować się koniecznie z Centrum Obsługi Akceptanta (22 533 22 22). Komunikat taki oznacza konieczność autoryzacji głosowej transakcji poprzez bank. W takim przypadku pracownik Centrum Obsługi Akceptanta poprosi Państwa klienta o podanie danych osobowych, które umożliwią jego identyfikację (imię i nazwisko wytłoczone na karcie płatniczej miejsce zamieszkania, data urodzenia, numer dowodu osobistego lub paszportu, nazwa banku - wydawcy karty). Możliwe są trzy odpowiedzi:

  • Zgoda na przeprowadzenie transakcji. Pracownik COA przekaże Akceptantowi kod autoryzacji, który należy wprowadzić ręcznie na terminalu.
  • Odmowa dokonania transakcji (oznacza brak zgody banku klienta na dokonanie transakcji).
  • Żądanie zatrzymania karty.