Spolka nalezaca do EVO Payments International

Zmiany w zasadach świadczenia usług DCC (Dynamic Currency Conversion) związane z nowelizacją europejskich regulacji prawnych, obowiązujące od 19 kwietnia 2020 r.

Od 19 kwietnia 2020 r., obowiązywać będą nowe zasady świadczenia usług DCC (Dynamic Currency Conversion), określone Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2019/518 z dnia 19 marca 2019 (EU DCC Regulation).

 

Kogo i czego dotyczą zmiany?

Regulacje prawne, o których mowa mają charakter obligatoryjny i dotyczą wszystkich podmiotów biorących udział w świadczeniu usługi DCC na terenie Unii Europejskiej. Obejmują organizacje płatnicze, agentów rozliczeniowych oraz wszystkich dostawców usługi DCC i sprzedawców oferujących ją klientom detalicznym – użytkownikom kart płatniczych.

Nowe zasady świadczenia usług DCC pociągają za sobą konieczność wprowadzenia zmian w sposobie działania systemów sprzedażowych i terminalowych wykorzystywanych do obsługi transakcji DCC.

Co i od kiedy się zmienia?

Organizacje płatnicze Visa i Mastercard rozpoczęły niedawno częściową implementację nowych wymagań dotyczących operacji płatniczych wykonanych w innej walucie niż PLN. Ich efektem była m.in. konieczność dostosowania treści potwierdzeń, drukowanych dla płatności kartowych wykonywanych w walutach obcych (innych niż PLN).

Aktualnie, nowe przepisy związane z EU DCC Regulation wprowadzają ponadto określone wymagania dotyczące sposobu realizacji usług DCC, również w zakresie treści komunikatów prezentowanych w czasie transakcji na ekranach terminali. Określają też nieprzekraczalny termin ich wdrożenia, wyznaczony na 19 kwietnia 2020 r.

Co należy zrobić?

W terminalach i systemach będących własnością eService, wszystkie konieczne zmiany zostaną automatycznie wprowadzone przed terminem wejścia w życie nowych przepisów i wymagają żadnych działań technicznych ze strony użytkowników – najemców terminali.

W przypadku systemów, w których wyświetlane komunikaty lub wydruki są generowane przez urządzenia niebędące własnością eService i korzystające z oprogramowania firm trzecich, za wdrożenie zmian odpowiada przedsiębiorca oraz dostawcy stosowanych przez niego rozwiązań (np. systemu kasowego). Dla ułatwienia i usprawnienia procesu wdrażania niezbędnych zmian, klienci Ci oraz obsługujący ich dostawcy rozwiązań kasowych mogą skorzystać z rozwiązań opracowanych i rekomendowanych przez eService.

Czym są rozwiązania rekomendowane przez eService i w jaki sposób z nich skorzystać?

Specjaliści eService opracowali zbiory gotowych rozwiązań zgodnych z wymaganiami zawartymi w nowych przepisach europejskich i wymaganiach organizacji płatniczych. Zawierają one m.in. przykłady wydruków niezbędnych do obsługi transakcji DCC oraz rekomendowany wygląd ekranów terminalowych prezentujących treść i układ komunikatów pojawiających się na poszczególnych etapach obsługi transakcji. Przygotowane przez eService propozycje zostały pomyślnie zweryfikowane pod względem zgodności z wymogami formalnymi, a projekty ekranów zostały wysoko ocenione przez klientów – użytkowników kart, którzy testowali je w ramach badań UX.

Informacje o możliwości bezpłatnego skorzystania z rozwiązań eService umożliwiających szybkie i sprawne dostosowanie systemów do nowych wymagań EU DCC Regulation zostały już przekazane firmom dostarczającym systemów dla naszych Klientów. Prosimy o kontakt w tej sprawie z Państwa dostawcą.

W przypadku pozostałych pytań prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszymi konsultantami pod numerem telefonu: +48 22 533 22 22.