Spolka nalezaca do EVO Payments International

TEST! TEST! TEST!

Kursy rozliczeniowe organizacji płatniczych dla transakcji dokonanych w walucie obcej

TEST! TEST! TEST!

Kurs rozliczeniowy - kurs przeliczenia kwoty transakcji płatniczej (transakcja POS, wypłata gotówki) na walutę rozliczeniową organizacji, obowiązujący w dniu przetworzenia transakcji płatniczej przez organizację płatniczą Mastercard lub Visa.

TEST! TEST! TEST!

Aby przeliczyć swoją transakcję, skorzystaj z kalkulatora organizacji, w ramach której została wydana Twoja karta. 

Kalkulator Visa  lub Kalkulator Mastercard