Spolka nalezaca do EVO Payments International

Co stanie się 1 stycznia 2021 r. i jak się do tego przygotować?

Co się zmienia i jakie może to mieć skutki?

W celu spełnienia warunków Silnego Uwierzytelniania Klienta (SCA - Strong Customer Authentication), którego stosowanie wynika z obowiązków nałożonych Dyrektywą PSD2, od 1 stycznia 2021 r. wszystkie transakcje płatnicze w handlu elektronicznym na terenie UE, muszą być przetwarzane za pomocą bezpiecznego protokołu EMV 3-D Secure 2.1 i 2.2 (3DS2). 

Po upływie tego terminu transakcje płatnicze nie spełniające standardu będą odrzucane przez bank wydający kartę. Oznacza to, że transakcje realizowane za pomocą rozwiązań płatniczych niezgodnych z 3DS2 nie dojdą do skutku.

3DS to najbardziej rozpowszechniony standard uwierzytelniania europejskich kart płatniczych, stosowany już przez wielu dostawców usług. Aktualnie dostępna jest wersja protokołu - 3D Secure 2 (3DS2), która usprawnia proces realizacji transakcji i obsługuje zwolnienia z SCA. 

 

Czy i jakie działania muszą podjąć akceptanci?

W chwili obecnej trwają intensywne prace nad opracowaniem specyfikacji zmian, uwzględniających charakterystykę integracji wykorzystywanych przez poszczególne grupy akceptantów. Ich wdrożenie będzie wymagało zaangażowania ze strony akceptantów i ich partnerów - dostawców rozwiązań płatniczych, dlatego już teraz prosimy o zarezerwowanie zasobów niezbędnych do realizacji tego zadania. 

Termin wdrożenia SCA dla transakcji e-Commerce w Europie upływa 31 grudnia 2020 r. (Wyjątkiem jest Wielka Brytania, dla której brytyjska Komisja Nadzoru Finansowego [FCA] przedłużyła termin  wdrożenia do 14 września 2021 r.). We wskazanym terminie, akceptanci płatności elektronicznych on-line są zobowiązani do uaktualnienia wykorzystywanego w transakcjach procesu płatności i dostosowania go do obsługi 3DS2.

Mając na uwadze ograniczony czas, jakim dysponujemy a także przypadający pod koniec roku okres wzmożonych zakupów, dokładamy starań, aby przyśpieszyć realizację prowadzonych prac - szczególnie w zakresie przekazania specyfikacji technicznych oraz zminimalizowania zakresu zmian do implementacji.

Zarys terminarza prac:

  • Szacujemy, że dokumentacja techniczna opracowywana na bazie rekomendacji wydanych przez regulatora i organizacje płatnicze, będzie dostępna w październiku 2020 r.
  • W październiku i listopadzie 2020 r. możliwe będzie wykonanie testów integracyjnych.

 

Jakich konkretnych zmian muszą dokonać akceptanci?

Rodzaj i zakres zmian zapewniających zgodność z 3DS2, będą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak obsługiwane metody płatności, typy realizowanych transakcji, czy metoda integracji z dostawcą e-Commerce (np. eService, EVO lub zewnętrznym dostawcą bramki płatniczej / koszyka na zakupy).

W najbliższym czasie zamieścimy tutaj informacje o działaniach, które w związku z obowiązkiem wprowadzenia 3DS2 powinny zostać wykonane przez akceptantów. Niezależnie od tego, do Klientów eService korzystających z usług objętych zmianami, zostanie wysłana korespondencja e-mail zawierająca szczegółowe instrukcje i wskazówki.