Spolka nalezaca do EVO Payments International

Zarząd oraz struktura wewnętrzna eService

Joanna Seklecka

Prezes Zarządu

Joanna Seklecka jest związana z eService od września 2004 roku, gdzie początkowo objęła stanowisko Dyrektora Departamentu Finansów i Księgowości, a później – Dyrektora Zarządzającego częścią biznesowo-operacyjną. W październiku 2011 Joanna Seklecka została Wiceprezesem Zarządu eService S.A., Agenta Rozliczeniowego, należącego do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, w którym odpowiadała za biznes i finanse oraz za proces sprzedaży Spółki do jej współwłaściciela EVO Payments International. Od 2 października 2017 objęła stanowisko Prezesa Zarządu i odpowiada w ramach grupy za cały obszar CEE (Central, Eastern Europe).

Joanna Seklecka posiada tytuł Biegłego Rewidenta. Jest absolwentką kierunku Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów doktoranckich z zakresu Zarządzania. Zanim dołączyła do eService, Joanna Seklecka piastowała stanowisko Głównej Księgowej w Cenega Poland Sp. z o.o.. Ponadto posiada doświadczenie w doradztwie i audycie, zdobyte podczas trzyletniej pracy w BDO Polska Sp. z o.o..

 

 

Schemat Organizacyjny Spółki

Struktura Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.  składa się z wyspecjalizowanych komórek, stanowiących merytoryczne wsparcie dla Zarządu Spółki. To tu tworzą się plany i strategie dotyczące wszystkich aspektów działalności Spółki.

 

Departament Biznesu

Departament Biznesu jest odpowiedzialny za bieżącą współpracę z Klientami oraz koordynację nowych projektów. Na podstawie wymagań Klientów lub własnych analiz, Departament rozwija i optymalizuje ofertę produktów i usług oferowanych przez Spółkę.

 

Departament Finansów i Księgowości

Departament Finansów i Księgowości odpowiedzialny jest za zapewnienie płynności finansowej, sporządzanie i kontrolę wykonania budżetu, a także realizację sprawozdawczości statutowej i podatkowej. Do kompetencji Departamentu należy również dokonywanie rozliczeń finansowych z Akceptantami i Organizacjami Płatniczymi na rynku krajowym oraz obsługa międzynarodowych linii biznesowych.

 

Departament Technologii i Nowych Wdrożeń

Departament Technologii i Nowych Wdrożeń odpowiedzialny jest za wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych. Do kompetencji Departamentu należy nadzorowanie prawidłowej pracy infrastruktury technologicznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych i systemów.

 

Departament Operacji

Departament Operacji odpowiedzialny jest kompleksową obsługę Klienta w zakresie wsparcia, doradztwa, rozpatrywania reklamacji oraz bieżących zapytań.

 

Poza wspomnianymi czterema pionami, do Struktury Spółki należą komórki bezpośrednio podlegające pod Zarząd organizacji, takie jak: Zespół Obsługi Prawnej, Zespół ds. Zasobów Ludzkich, Zespół zarządzania Ryzykiem i Bezpieczeństwem, Specjalista ds. BHP oraz Kontroler Wewnętrzny.