Spolka nalezaca do EVO Payments International

Zarząd oraz struktura wewnętrzna eService

Marek Paradowski

Prezes Zarządu

Marek Paradowski jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada dyplom Executive MBA RSM Erasmus University. Od 2002 roku zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o..

Wcześniej w latach 1992-2001 Dyrektor Centrum Kart i Czeków Pekao S.A. oraz Zastępca Dyrektora  Departamentu Administracji w Centrali Banku Pekao S.A. Członek Rad Nadzorczych Polcard S.A. oraz Pekao Trading Corporation.  Przez wiele lat zdobywał doświadczenie zajmując stanowiska kadry zarządzającej. Specjalista rynku akceptacji kart płatniczych oraz panelista i ekspert wielu spotkań dotyczących płatności bezgotówkowych. Przewodniczący Komitetu Agentów Rozliczeniowych, działającym przy Związku Banków Polskich.

 

Joanna Seklecka

Wiceprezes Zarządu

Joanna Seklecka jest związana z eService od września 2004 roku, gdzie początkowo objęła stanowisko Dyrektora Departamentu Finansów i Księgowości, a później – Dyrektora Zarządzającego częścią biznesowo-operacyjną. W październiku 2011 Joanna Seklecka została Wiceprezesem Zarządu eService S.A., Agenta Rozliczeniowego, należącego do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, w którym odpowiadała za biznes i finanse oraz za proces sprzedaży Spółki do jej współwłaściciela EVO Payments International. Obecnie Joanna Seklecka jest Wiceprezesem odpowiedzialnym za rozwój Spółki, biznes i finanse.

Joanna Seklecka posiada tytuł Biegłego Rewidenta. Jest absolwentką kierunku Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów doktoranckich z zakresu Zarządzania. Zanim dołączyła do eService, Joanna Seklecka piastowała stanowisko Głównej Księgowej w Cenega Poland Sp. z o.o.. Ponadto posiada doświadczenie w doradztwie i audycie, zdobyte podczas trzyletniej pracy w BDO Polska Sp. z o.o..

 

Schemat Organizacyjny Spółki

Struktura Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.  składa się z wyspecjalizowanych komórek, stanowiących merytoryczne wsparcie dla Zarządu Spółki. To tu tworzą się plany i strategie dotyczące wszystkich aspektów działalności Spółki.

 

Departament Biznesu

Departament Biznesu jest odpowiedzialny za bieżącą współpracę z Klientami oraz koordynację nowych projektów. Na podstawie wymagań Klientów lub własnych analiz, Departament rozwija i optymalizuje ofertę produktów i usług oferowanych przez Spółkę.

 

Departament Finansów i Księgowości

Departament Finansów i Księgowości odpowiedzialny jest za zapewnienie płynności finansowej, sporządzanie i kontrolę wykonania budżetu, a także realizację sprawozdawczości statutowej i podatkowej. Do kompetencji Departamentu należy również dokonywanie rozliczeń finansowych z Akceptantami i Organizacjami Płatniczymi na rynku krajowym oraz obsługa międzynarodowych linii biznesowych.

 

Departament Technologii i Nowych Wdrożeń

Departament Technologii i Nowych Wdrożeń odpowiedzialny jest za wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych. Do kompetencji Departamentu należy nadzorowanie prawidłowej pracy infrastruktury technologicznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych i systemów.

 

Departament Operacji

Departament Operacji odpowiedzialny jest kompleksową obsługę Klienta w zakresie wsparcia, doradztwa, rozpatrywania reklamacji oraz bieżących zapytań.

 

Poza wspomnianymi czterema pionami, do Struktury Spółki należą komórki bezpośrednio podlegające pod Zarząd organizacji, takie jak: Zespół Obsługi Prawnej, Zespół ds. Zasobów Ludzkich, Zespół zarządzania Ryzykiem i Bezpieczeństwem, Specjalista ds. BHP oraz Kontroler Wewnętrzny.