Spolka nalezaca do EVO Payments International

Zarząd oraz struktura wewnętrzna eService

Joanna Seklecka

Prezes Zarządu

Joanna Seklecka, od października 2017 Prezes Zarządu eService Sp. z o.o.

Z eService związana jest od 2004 r. Karierę w firmie rozpoczynała od stanowiska Dyrektora Departamentu Finansów i Księgowości, a następnie Dyrektora Zarządzającego częścią biznesowo-operacyjną. Po siedmiu latach pracy w strukturach firmy, w 2011 r. Joanna Seklecka została Wiceprezesem Zarządu eService S.A., należącego do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Na tym stanowisku odpowiadała za biznesowe i finansowe aspekty funkcjonowania eService, wprowadzając spółkę na pozycję lidera na rynku procesowania płatności bezgotówkowych w Polsce. W 2014 r. koordynowała proces przekształcenia firmy, połączony z wejściem do międzynarodowej grupy EVO Payments International. W tym samym roku, pozostając na stanowisku Wiceprezes Zarządu eService, objęła również stanowisko General Managera na Polskę w grupie EVO Payments International.

Od października 2017 r. odpowiada w ramach grupy za cały obszar CEE (Central, Eastern Europe).

Została wyróżniona tytułem Ekspertki Fintech  roku 2017 przez organizatorów kampanii „Znane Ekspertki”.

Joanna Seklecka jest absolwentką elitarnego Stanford Executive Program, prowadzonego przez Stanford University i skierowanego do najbardziej doświadczonych menadżerów, kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów doktoranckich z zakresu zarządzania. Wcześniej pracowała m.in. w branżach: gier komputerowych, doradztwa i audytu.

 

Wolny czas lubi spędzać z najbliższymi, najchętniej na nartach – zarówno tych tradycyjnych, jak i wodnych.

 

 

Schemat Organizacyjny Spółki

Struktura Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.  składa się z wyspecjalizowanych komórek, stanowiących merytoryczne wsparcie dla Zarządu Spółki. To tu tworzą się plany i strategie dotyczące wszystkich aspektów działalności Spółki.

 

Departament Sprzedaży i Relacji z Klientami

Departament Sprzedaży i Relacji z Klientami jest odpowiedzialny za bieżącą współpracę z Klientami oraz pozyskiwanie nowych Klientów poprzez oferowanie rozwiązań eService przedsiębiorcom obecnym na rynku.Do kompetencji tego Departamentu należy również zarządzanie projektami sprzedażowymi i z zakresu wsparcia sprzedaży.

 

Departament Finansów

Departament Finansów odpowiedzialny jest za zapewnienie płynności finansowej, sporządzanie i kontrolę wykonania budżetu, a także realizację sprawozdawczości statutowej i podatkowej. Do kompetencji Departamentu należy również dokonywanie rozliczeń finansowych z Akceptantami i Organizacjami Płatniczymi na rynku krajowym oraz obsługa międzynarodowych linii biznesowych.

 

Departament Technologii i Nowych Wdrożeń

Departament Technologii i Nowych Wdrożeń odpowiedzialny jest za wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych. Do kompetencji Departamentu należy nadzorowanie prawidłowej pracy infrastruktury technologicznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych i systemów.

 

Departament Operacji

Departament Operacji odpowiedzialny jest kompleksową obsługę Klienta w zakresie wsparcia, doradztwa, rozpatrywania reklamacji oraz bieżących zapytań. W zakresie zadań Departamentu leży również zarządzanie siecią serwisantów.

 

Poza wspomnianymi czterema pionami, do Struktury Spółki należą komórki bezpośrednio podlegające pod Zarząd organizacji, takie jak: Biuro Zarządzania Projektami, Biuro Strategii i Rozwoju Produktów, Zespół Obsługi Prawnej, Zespół ds. Zasobów Ludzkich, Zespół Zarządzania Ryzykiem i Bezpieczeństwem, Zespół Komunikacji, Specjalista ds. BHP oraz Kontroler Wewnętrzny.