Spolka nalezaca do EVO Payments International

Zarząd oraz struktura wewnętrzna eService

Joanna Seklecka, Prezes Zarządu eService

Joanna Seklecka jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów doktoranckich na kierunku zarządzania. Ukończyła też elitarny Stanford Executive Program, prowadzony przez Stanford University Graduate School of Buisness dla najwyższej kadry zarządzającej. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w branżach: gier komputerowych, doradztwa i audytu. Karierę w eService rozpoczynała w 2004 roku, od stanowiska Dyrektora Departamentu Finansów i Księgowości, a następnie Dyrektora Zarządzającego częścią biznesowo-operacyjną. Po siedmiu latach, w 2011 r., została Wiceprezesem Zarządu eService S.A., należącej do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Na tym stanowisku odpowiadała za biznesowe i finansowe aspekty funkcjonowania firmy, a w 2014 r., koordynowała proces przekształcenia Spółki, połączony z wejściem w skład notowanej na NASDAQ, międzynarodowej grupy EVO Payments, w której objęła stanowisko General Manager’a na Polskę. W październiku 2017 r. została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu eService Sp. z o.o., na którym odpowiada w ramach grupy za cały obszar CEE (Central, Eastern Europe). 

eService pod kierownictwem Prezes Sekleckiej przeżywa jeden z najbardziej dynamicznych okresów swojego rozwoju. Firma co roku notuje znaczne wzrost liczby obsługiwanych terminali płatniczych, których liczba osiągnęła już 392 tysiące, w tym 254 tys., w Polsce i 130 tys. w 10 krajach Europy. W efekcie - blisko co druga realizowana w Polsce transakcja kartą jest rozliczana przez eService. Sprawia to, że firma zajmuje pozycję lidera polskiego rynku akceptacji kart płatniczych i jest największym agentem rozliczeniowym w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Joanna Seklecka jest znaną postacią branży bezgotówkowej, wielokrotnie honorowaną nagrodami i wyróżnieniami, wśród których wymienić można tytuł Ekspertki Fintech roku 2017 czy nagrodę eDukat przyznaną podczas VI Cashless Congres, dla Osobowości Roku Świata Bezgotówkowego 2018. Oprócz pracy zawodowej jest zaangażowana w działalność społeczną oraz wspieranie rozwoju rynku i całej branży. W styczniu 2020 r., jednogłośnie została wybrana przewodniczącą Komitetu Agentów Rozliczeniowych, który jest forum konsultacyjno-doradczym Związku Banków Polskich i skupia reprezentantów największych polskich agentów rozliczeniowych.  

Joanna Seklecka dużą wagę przywiązuje do zachowywania zasad work-life balance. Sama lubi spędzać wolny czas z najbliższymi, najchętniej na nartach – zarówno tych tradycyjnych, jak i wodnych.

 

 

Schemat Organizacyjny Spółki

Struktura Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.  składa się z wyspecjalizowanych komórek, stanowiących merytoryczne wsparcie dla Zarządu Spółki. To tu tworzą się plany i strategie dotyczące wszystkich aspektów działalności Spółki.

 

Departament Sprzedaży i Relacji z Klientami

Departament Sprzedaży i Relacji z Klientami jest odpowiedzialny za bieżącą współpracę z Klientami oraz pozyskiwanie nowych Klientów poprzez oferowanie rozwiązań eService przedsiębiorcom obecnym na rynku.Do kompetencji tego Departamentu należy również zarządzanie projektami sprzedażowymi i z zakresu wsparcia sprzedaży.

 

Departament Finansów

Departament Finansów odpowiedzialny jest za zapewnienie płynności finansowej, sporządzanie i kontrolę wykonania budżetu, a także realizację sprawozdawczości statutowej i podatkowej. Do kompetencji Departamentu należy również dokonywanie rozliczeń finansowych z Akceptantami i Organizacjami Płatniczymi na rynku krajowym oraz obsługa międzynarodowych linii biznesowych.

 

Departament Technologii i Nowych Wdrożeń

Departament Technologii i Nowych Wdrożeń odpowiedzialny jest za wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych. Do kompetencji Departamentu należy nadzorowanie prawidłowej pracy infrastruktury technologicznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych i systemów.

 

Departament Operacji

Departament Operacji odpowiedzialny jest kompleksową obsługę Klienta w zakresie wsparcia, doradztwa, rozpatrywania reklamacji oraz bieżących zapytań. W zakresie zadań Departamentu leży również zarządzanie siecią serwisantów.

 

Poza wspomnianymi czterema pionami, do Struktury Spółki należą komórki bezpośrednio podlegające pod Zarząd organizacji, takie jak: Biuro Zarządzania Projektami, Biuro Strategii i Rozwoju Produktów, Zespół Obsługi Prawnej, Zespół ds. Zasobów Ludzkich, Zespół Zarządzania Ryzykiem i Bezpieczeństwem, Zespół Komunikacji, Specjalista ds. BHP oraz Kontroler Wewnętrzny.