Spolka nalezaca do EVO Payments International

eService laureatem Programu Najwyższa Jakość Quality International 2014

Kapituła Programu Najwyższa Jakość Quality International 2014 jednogłośnie przyznała eService tytuł QI Services za świadczenie najwyższej jakości kompleksowych usług w zakresie akceptacji kart płatniczych.

Program Najwyższa Jakość Quality International 2014 to ogólnopolski program konkursowy organizowany przez Forum Biznesu i odbywa się pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Klubu Polskie Forum ISO 9000.

Laureaci Programu wyłaniani są w trzech kategoriach: QI Product – produkt najwyższej jakości, QI Services – usługi najwyższej jakości, QI Order – zarządzanie najwyższej jakości. Celem Programu jest promowanie w firmach i instytucjach, działających na terytorium RP, skutecznych metod zarządzania jakością, a także wskazanie i promocja tych firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy, gwarantujące klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie.

W skład kapituły Programu wchodzą niezależni eksperci, którzy wysoko ocenili działania związane z wdrażaniem, a także promowaniem idei jakości we wszystkich aspektach działalności eService. Szczególnie został wyróżniony zakres oraz jakość świadczonych usług.

eService, jako lider rynku wśród agentów rozliczeniowych stosuje najwyższe standardy
a zdobycie prestiżowego tytułu Najwyższa Jakość jest tego potwierdzeniem.