Spolka nalezaca do EVO Payments International

KORONAWIRUS

Zalecenia dotyczące profilaktyki przeciwzakaźnej oraz dezynfekcji urządzeń płatniczych

Płatności bezgotówkowe umożliwiają ograniczenie kontaktu z gotówką, która jak wskazują badania, jest jednym z ważniejszych, potencjalnych nośników drobnoustrojów chorobotwórczych (źródło). Przyjmowanie płatności kartą, zwłaszcza zbliżeniowe lub blikiem wspiera wysiłki związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się infekcji wirusowych i bakteryjnych.

Jednym z warunków rzeczywistego zwiększenia bezpieczeństwa epidemiologicznego jest dbałość o czystość użytkowanych terminali płatniczych, pinpadów i innych elementów systemów kasowych. Regularna dezynfekcja powierzchni, a zwłaszcza klawiatur zapewnia większe bezpieczeństwo i komfort użytkowania tych urządzeń, zarówno dla klientów, jak i obsługującego je personelu. 

Czynności związane z czyszczeniem i dezynfekcją pinpadów i terminali nie są skomplikowane i można je wykonać we własnym zakresie. Wystarczy zastosować się do kilku prostych zasad, wymienionych poniżej.

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy:

  • Włożyć jednorazowe rękawiczki ochronne.
  • Odłączyć pinpad od terminala POS.
  • Wyłączyć terminal i odłączyć go od źródła zasilania.
  • W przypadku terminali mobilnych wyłączyć urządzenie.

Czym czyścić i dezynfekować?

  • W celu wyczyszczenia urządzenia zalecane jest użycie wody z mydłem lub wody z płynem do zmywania naczyń.
  • W celu dezynfekcji zalecane jest użycie środków czyszczących na bazie alkoholu lub alkoholu o stężeniu zbliżonym do 70%. (np. lekko rozcieńczony denaturat).

Nigdy nie używaj rozcieńczalników, trójchloroetylenu ani rozpuszczalników na bazie ketonu - mogą one poważnie uszkodzić części plastikowe lub gumowe, a przy tym nie zapewniają działania dezynfekującego.

 Jak czyścić i dezynfekować?

  • Środek czyszczący – płyn nanieść na kawałek czystego materiału np. miękkiej bawełny lub flaneli.
  • Nadmiar płynu odcisnąć. Do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji wystarczy użycie lekko zwilżonego kawałka materiału. Nadmiar płynu mógłby przedostać się do wnętrza obudowy i uszkodzić urządzenie.

Nigdy nie należy rozpylać środków czyszczących - pianek lub innych roztworów bezpośrednio na klawiaturę, lub wyświetlacz – może to spowodować uszkodzenie urządzenia.